Wat houdt slaapapneu in?

In het kort houdt slaapapneu in dat u ademstops heeft gedurende de nacht. Wij leggen u graag uit waardoor u ademstops heeft en welke gevolgen dit heeft.

Wanneer u gaat slapen ontspant uw lichaam. Ook de spieren in uw keel. Dit houdt in dat de ruimte om te ademen nauwer wordt. Dit is wanneer de ademstops optreden. Wanneer u een ademstop heeft kan er geen lucht meer doorheen. Deze ademstops komen vele malen per uur voor. Uw lichaam gaat u wekken en u kunt weer ademen. U wordt echter niet wakker! U gaat slechts lichter slapen maar rust daardoor niet goed uit.

Wanneer spreekt men van slaapapneu?

Er is sprake van één van de volgende klachten:

  • Slaperigheid, niet-herstellende slaap-, vermoeidheids- of slapeloosheidssymptomen.
  • 's nachts wakker worden met een stikkend gevoeld of een adem te kort.
  • De bedpartner of andere waarnemer rapporteert gewoon snurken, ademhalingsonderbrekingen of beide tijdens de slaap
  • Er is een diagnose van; hypertensie, een stemmingsstoornis, cognitieve dysfunctie, kransslagaderziekte of een beroerte.

Daarnaast moet het slaaponderzoek een AHI (apneu- hypopneu-index) van 5 of hoger geven. In dit geval, klachten en een index van 5 of hoger, spreekt men van het (OSAS) obstructief slaapapneu syndroom. Wanneer de hierboven genoemde klachten niet aanwezig zijn maar er is een AHI van 15 of hoger dan spreekt men van (OSA) obstructief slaapapneu.

Onderzoek naar slaapapneu

Eén van onze verpleegkundigen zal de tijd voor u nemen en alle stappen van het onderzoek samen met u doornemen. Het begint met een kleine vragenlijst zodat wij u beter kunnen helpen. Vervolgens meten we de apparatuur bij u aan.

Dit bestaat uit de volgende stappen:

  • Er wordt eerst een band aan om uw buik en borst gemeten. Deze banden meten de buik en borst ademhaling.
  • Daarna krijgt u een metertje om een van uw vingers. Deze meet een aantal zaken zoals uw hartslag en uw saturatie (zuurstofgehalte in uw bloed).
  • Als laatste krijgt u een flow meter, deze meet in uw neus de flow van de zuurstof. Op deze manier meten we of u ademt en of er blokkades zijn. Wanneer er enkel door de mond wordt geademd is er toch nog genoeg flow om dit in uw neus te meten.

Behandeling CPAP

De gevolgen van slaapapneu zijn serieus, de kans op bijvoorbeeld een hartaanval en suikerziekte nemen toe. Maar de gevolgen zijn ook voor u en uw omgeving vervelend. Denk aan het constant moe zijn tijdens uw werk of in slaapvallen tijdens het auto rijden.

U doet er dus verstandig aan om uw klachten serieus te nemen. Is er slaapapneu gediagnosticeerd dan zijn er u verschillende behandelingen.

CPAP apparaat. Dit is de meest voorkomende behandeling voor slaapapneu in Nederland. Volgens de meest recente gegevens hebben ongeveer 140.000 mensen in Nederland een CPAP. CPAP wat staat voor continuous positive airway pressure(continue positive luchtweg druk) is een behandeling die u elke nacht zult gebruiken.

Mandibulair repositie apparaat. Dit is na CPAP de meest voorkomende behandeling voor slaapapneu in Nederland. Volgens de meest recente cijfers hebben ongeveer 7000 mensen in Nederland een mra beugel.

Wat kunt u zelf doen?

De behandeling van slaapapneu is symptoombestrijding. De ademstops zijn namelijk niet weg te nemen. Er zijn wel een aantal zaken waar u mee aan de slag kunt gaan om het aantal ademstops te verminderen. Onze longarts zal dit ook met u bespreken. U kunt bijvoorbeeld denken aan het minderen van alcohol, wanneer nodig afvallen, koffie minderen en stoppen met roken.