Marjolein de Jong

Marjolein de Jong
Oprichter van Breast Care

Marjolein de Jong, oprichter van Breast Care. vindt het belangrijk dat mensen zelf een bewuste keuze maken. “Die vrijheid is er, maar het schort wel eens aan informatie daarover. Zelf een keuze maken betekent ook de regie grotendeels in eigen hand houden.

Het heeft een hoger doel; de patiënt die zelf kiest waar hij of zij behandeld wil worden is meer betrokken bij het totale proces. Het is van deze tijd om patiënten zelf meer regie te geven over wat er waar men hen gebeurt.”

Betrokken

De Jong stelt dat het ontdekken van een ernstige ziekte op zich al een ‘lamleggend’ moment is. “Maar ondanks dat vind ik dat artsen hun patiënten juist op dat moment moeten helpen met keuzes maken en hen niet helpen door alles over te nemen van de patiënt en voor hen keuzes te bepalen.”

De Jong zegt: “Blijf in gesprek met de patiënt en bepaal samen het hoe, waar en waarom. Soms zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, bespreek met elkaar de mogelijkheden en consequenties. Door een dergelijke aanpak voelt een patiënt zich serieus genomen en meer betrokken. Het is een groot goed als we dit in Nederland voor elkaar krijgen.”

Zorg op maat

Naast het belang van weten dat patiënten een vrije keuze hebben in waar men behandeld wil worden, vindt De Jong het ook een goede zaak dat er steeds meer gespecialiseerde behandelcentra zijn. “Specialisatie is al enige tijd aan de gang, de normen worden strenger. Onder andere door patiëntenbelangenverenigingen, die eisen dat een ziekenhuis een minimum aantal operaties moet uitvoeren per jaar.

Die cijfers zijn terug te vinden en aan de hand daarvan kan een patiënt onder andere een keuze maken naar welk ziekenhuis hij/zij wil. Niet elk ziekenhuis kan overal even goed in zijn, kies een specialiteit en deel die informatie, zodat de ‘beste zorg op maat’ gevonden kan worden.

Voordelen voor patiënten

Verdere specialisatie is nodig, vindt De Jong. “Dat lukt als iedereen in het zorglandschap ergens in uit wil blinken en elkaar iets gunt. Een ziekenhuis kan dan een zorgpad afstoten, het is niet nodig dat alle negentig ziekenhuizen in Nederland elk zorgpad uitvoeren.

Specialisatie leidt tot excellente zorg op elk gebied, het vergt de bereidheid om in het belang van de patiënt te denken. De voordelen voor de patiënten zijn groot. Zij weten dan dat ze de beste zorg krijgen die mogelijk is, uitgevoerd door excellente specialisten die veel ervaring hebben.”

Ambitie

De Jong benadrukt dat het niet slecht is, zoals het nu gaat. “Maar ik vind er niets mis met de uitdaging om het beter te doen, en de zorg anders te organiseren. De prikkels zijn; inhoudelijk bijdragen aan het welbevinden van de patiënt en de ambitie hebben om de allerbeste kwaliteit te leveren.”

Open en eerlijk met de patiënt bespreken waar hij of zij het beste naar toe kan voor excellente zorg, geeft volgens De Jong een beter signaal af dan elke patiënt krampachtig proberen ‘binnen’ te houden. Patiënten willen zich gehoord voelen en serieus genomen worden. De huisarts kan daar al mee beginnen door de patiënt objectief te informeren over zijn/haar keuzemogelijkheden.”