Erik Manning
Physician Assistant bij Ziekenhuis Groep Twente

Cruciaal is dat ze voor de juiste wondsoort en op de juiste wijze worden toegepast. Dit vereist voldoende kennis bij behandelaars. Wond-expertisecentra kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

“Voor wonden die door een vleesetende bacterie worden veroorzaakt heb je bijvoorbeeld hele speciale materialen nodig”, verklaart dermatoloog Mariëtte van der Wegen-Keijser van het Maasziekenhuis in Boxmeer. “Zulke wonden hebben meestal een relatief kleine opening in de huid. Tegenwoordig is er een lintvormig verband dat het vuil als het ware wegzuigt.”

Optimaal zwachtelen

Van der Wegen-Keijser deed onderzoek naar wondbedekkings- en verbandmaterialen.

Mariëtte van der Wegen-Keijser
Dermatoloog bij het Maasziekenhuis Boxmeer

Daarbij bleek onder meer dat de manier waarop zwachtels werden aangebracht zelfs onder ervaren polikliniekmedewerkers sterk verschilde. “Er is nu een verband waarop je kunt zien of je met de goede druk zwachtelt”, vertelt Van der Wegen-Keijser. “Als de ovaal op de zwachtel een rondje wordt, zit het goed.” Bij een geïnfecteerde wond kan via het wondbedekkingsmateriaal plaatselijk een antibioticum worden toegediend.

De nieuwe materialen hechten ook minder sterk aan de wond, zodat bij verwisseling de wond niet wordt opengetrokken. Voor huisartsassistenten en thuiszorgmedewerkers heeft Van der Wegen-Keijser trainingen georganiseerd met het nieuwe verbandmateriaal. “Chronische patiënten hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis. Dat levert niet alleen een kostenbesparing op, maar is ook prettiger voor de patiënt.”

Wondzorg op maat

Erick Manning, Physician Assistent bij Ziekenhuis Groep Twente, constateert dat er steeds meer wondzorg op maat wordt geleverd. “De overheid wil dat de behandeling zoveel mogelijk door de eerste lijn plaatsvindt, ofwel bij de huisarts. Physician Assistants en wondconsulenten van wondexpertisecentra kunnen dit ondersteunen. Alleen voor complexe zorg blijft een topklinisch ziekenhuis het aangewezen adres.” Daarnaast stimuleert de overheid het onderzoek en onderwijs op het gebied van wondzorg.

Wondplatform Nederland met afgevaardigden van de verschillende beroepsgroepen maakt zich sterk voor kwaliteitscriteria en behoud van de vrije keus van materialen en therapie. “Per 1 januari 2015 verandert ook de financiering”, legt Manning ten slotte uit. “De vergoeding voor wondzorg gaat niet meer direct naar de medisch specialist, maar naar het ziekenhuis. Hierdoor kan een deel gefinancierd worden van de behandeling door een wondexpertisecentrum.”