Onderdeel van Sterk Werk is de herinrichting van het hoofdkantoor, Eric Bots van Delta Lloyd vertelt er meer over. “Met Sterk Werk zijn medewerkers flexibeler in het kiezen van de tijd en plaats van werken. Hierdoor kunnen zij hun arbeidspatroon aanpassen aan persoonlijke omstandigheden zoals lichamelijke beperkingen.”

Bots stelt dat alle medewerkers zich welkom moeten voelen op kantoor. “We houden daarom de vloeren generiek omdat we willen dat alle afdelingen op alle etages kunnen zitten en we bieden onze medewerkers verschillende soorten werkplekken zoals traditionele bureaus, concentratiewerkplekken en overlegplekken. Voor medewerkers met speciale eisen zijn er  zit-sta bureaus, speciale bureaustoelen of stilteruimtes.” Uit een recent uitgevoerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie naar het heringerichte kantoor blijkt dat dit Arbo technisch op orde is.

Vitaal

Voor mensen met een beperking of chronische ziekte zoals COPD of Astma zijn speciale voorzieningen getroffen. “We kozen voor een tapijt dat bijdraagt aan een schonere lucht met minder stof. Ook creëerden we voor een medewerker met een wol allergie een werkplek zonder wollen bekleding. Daarnaast nodigt de inrichting van het kantoor uit om meer te bewegen, bijvoorbeeld door centrale afvalverzameling en printing per etage.” Medewerkers krijgen verder een vitaliteitscheck, fitness, programma’s met health coaches en individuele begeleiding aangeboden door inhouse bedrijfsfysiotherapeuten.

Arbeidsverzuim

Uit de jaarlijkse medewerker onderzoeken blijkt dat Sterk Werk voldoet aan de behoefte van medewerkers om flexibeler te werken. Concrete cijfers over de effecten op arbeidsverzuim zijn er nog niet. “Uit de feedback van onze medewerkers blijkt echter dat zij gemakkelijker aan het werk blijven doordat ze per dag korter en vanuit huis kunnen werken. Uiteraard monitoren en evalueren we op dit gebied de uitkomsten van onze maatregelen.”