dr. Han de Ruiter
Directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing Hanzehogeschool Groningen

Zorg- en kennisinstellingen, bedrijven, onderzoekers, overheden en burgers werken hierin samen. “Het netwerk stimuleert innovatie”, vertelt dr. Han de Ruiter, directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing Hanzehogeschool Groningen. “Vanwege de vele ontwikkelingen in de zorg, die op andere manieren geleverd moet gaan worden, leven in het werkveld vele vragen”, zegt De Ruiter. “Bijvoorbeeld over de veranderende communicatie met patiënten. Binnen het netwerk worden die vragen onderzocht en werken we gezamenlijk aan oplossingen.”

Lange adem nodig

Het doel van het inzetten op Healthy Ageing is concreet dat mensen twee extra jaren gezond kunnen leven. “Dat betekent niet simpelweg dat je 82 jaar oud wordt in plaats van 80”, verduidelijkt De Ruiter. “Het gaat over gezond opgroeien, maatschappelijke participatie, het voorkómen van aandoeningen, en kwaliteit van leven op jonge en oudere leeftijd.”

Er zijn regelmatig bijeenkomsten voor zorgverleners, bestuurders en bedrijven om ontwikkelingen te bespreken. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een innovatie te realiseren, aan de hand van een vraag of knelpunt uit de praktijk. “We betrekken daar ook meteen studenten, docenten en onderzoekers bij”, laat De Ruiter weten. “Samen gaan we werken aan oplossingen, binnen zogeheten innovatiewerkplaatsen: een soort proeftuinen waarin gezamenlijk oplossingen worden gevonden voor problemen die men in de zorg dagelijks tegenkomt.”

Als voorbeeld noemt De Ruiter een onderzoeksproject van studenten die een interventie hebben ontwikkeld om psychiatrische patiënten met overgewicht te helpen afvallen. Bij de toepassing daarvan bleek het cruciaal dat ook de begeleiders van de patiënten daar bij worden betrokken. “Zij moeten meedoen, om de patiënt te stimuleren. Dat lijkt voor de hand liggend, maar pas in de praktijk blijkt hoe belangrijk het is.”

Aandacht voor kinderen

Healthy Ageing richt zich niet alleen op ouderen. Zo is er ook de innovatiewerkplaats Kind in de Wijk, om samen met de gemeente Groningen sociale omstandigheden in een wijk te verbeteren. Studenten voeren projecten uit met kinderen, gericht op bijvoorbeeld armoede, gezondheid en omgang met elkaar. “Het bespreken van deze onderwerpen op scholen is een eerste stap. Aandacht voor kinderen is ontzettend belangrijk, want zij zijn de ouderen van morgen. Als zij nu al bezig zijn met bijvoorbeeld gezonde voeding, komt dat hun toekomstige gezondheid ten goede.”

Het netwerk rond Healthy Ageing is bovendien belangrijk voor de economie in Noord-Nederland. Het biedt kansen aan bedrijven om toepassingen te ontwikkelen en in de markt te brengen. Dat zorgt voor innovatie en werkgelegenheid, onder andere voor studenten die in de noordelijke regio zijn opgeleid. “En dit strekt verder dan alleen Noord-Nederland”, stelt De Ruiter. “We werken ook samen met onderwijsinstellingen en bedrijven in Noord-Duitsland. Ook in Nederland breidt de samenwerking zich uit. Dat laat zien dat Healthy Ageing een steeds belangrijker thema is.”