Gitta Luiten

Wethouder Welzijn

Uit de vijf genomineerde gemeentes werd Hardenberg onlangs als winnaar gekozen. Wethouder Welzijn Gitta Luiten vertelt erover. “In de genomineerde gemeentes werd een onderzoek gedaan naar fysieke toegankelijkheid, maar ook naar de mate van inclusie in onze beleidsstukken. Wonen, werken, leren en vrije tijd kwamen aan bod. Een onafhankelijke jury koos aan de hand van dat onderzoek de winnaar en wij zijn heel blij dat we deze titel nu mogen dragen.”

Opsteker

Luiten vertelt dat het thema inclusie al veel langer een grote rol speelt binnen de gemeente. “Hardenberg bestaat uit 29 kernen en die hebben allemaal een werkgroep Plaatselijk Belang die zich binnen die kern bezighoudt met het betrekken van álle mensen in de samenleving. Dat doen ze door te praten met maatschappelijke organisaties en met de mensen die het aangaat.

Per kern is dus overzichtelijk wat er speelt en wat er moet gebeuren.” De prijs bestaat uit de titel en een plaquette.” We vinden deze prijs een waardering voor onze inzet op het gebied van inclusie, maar het betekent niet dat we al klaar zijn. We blijven ons inzetten om de Meest Toegankelijke Gemeente te blijven.”

Actief beleid

“In Hardenberg streven we ernaar om iedereen – ongeacht de beperking – een volwaardig lid van de gemeenschap te laten zijn. Dat geldt in alle opzichten voor iedereen. We hebben bijvoorbeeld een actief beleid om mensen met een beperking aan werk te helpen. Samen met grote werkgevers kijken we wat de obstakels zijn en hoe we deze kunnen verhelpen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt heeft daar wel een positieve invloed op.”

Dit zegt de jury

Dit staat onder andere in het lovende juryrapport: ‘Als het om inclusie gaat, wil deze gemeente veel en er gebeurt ook veel. Daarbij wordt durf getoond, in Hardenberg deinst men er niet voor terug om tegendraads te denken, de regels aan de kant te schuiven. Daarbij wordt veel creativiteit aan de dag gelegd. Dat zie je onder andere terug in vele kleinere proefprojecten.

Zoals het project rond inclusief wonen in een samenwerking met inwoners, een wooncorporatie en de gemeente. Grote doelstellingen worden klein gemaakt, waardoor er zicht ontstaat op uitwegen en oplossingen. Onoverkomelijke vraagstukken lijken plotseling minder groot. Bijvoorbeeld als het gaat om geldstromen. Deze gemeente maakt werk van het ontschotten van financieringen. Daar is lef voor nodig! Geen apart potje voor allerlei deeltaken; dat is inclusief denken!

De gemeente Hardenberg zelf gaat voorop in deze aanpak en pakt een voorbeeldrol als werkgever. Bij de gemeente is op elke afdeling een beleidsmedewerker specifiek actief met inclusie.’

Gewoon doen!

“We kijken naar wat mensen kunnen in plaats van naar eventuele beperkingen en het is verbazingwekkend hoeveel talent er dan tevoorschijn komt”, vertelt Luiten. Ons motto is ‘Gewoon doen’ en daarom is er in Oktober onze ‘Week van de Toegankelijkheid’ waar inclusie natuurlijk de hoofdrol heeft. Tijdens die week starten we de campagne voor de inclusieve ‘gewoon doener’. De campagne laat zien dat ook inwoners met een beperking hun talenten hebben die ze inzetten in de samenleving.”