‘Voor de zorg is er een wereld te winnen, als er meer wordt samengewerkt op het gebied van inkoop.’ Frank Kaptein is sinds 1 juni 2007 directeur/bestuurder van Intrakoop, de non-profit inkoopcooŐąperatie van de zorg. Kaptein is een vurig pleitbezorger van inkoopsamenwerking.

Wat is er te winnen?

‘Het draait om onze payoff: ”Samen maken we goede zorg beter betaalbaar”. We halen overbodige kosten uit de keten,zodat er meer geld overblijft om in de zorg te investeren. Als iedereen individueel afspraken maakt met leveranciers, kost dat veel geld en tijd. Als je het samen doet, heb je de eerste winst al te pakken. Met elkaar kunnen we volumes en kennis op elkaar leggen, zodat hiertussen synergie ontstaat. Dit leidt tot nog betere afspraken met leveranciers.’

Hoeveel geld kan worden bespaard?

‘Aan inkoop van goederen en diensten in de zorg gaat in Nederland ongeveer 17 miljard euro om. Als we dat in gezamenlijkheid kunnen regisseren, kan de structurele besparing door inkoopsamenwerking ongeveer 10% zijn. Dat is een substantieel bedrag. Inkoop binnen de zorg maakt 30% uit van de kosten en dat aandeel stijgt alleen maar. Om mee te kunnen gaan met alle ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld volumeveranderingen, is het belangrijk om goede en flexibele afspraken te kunnen maken met leveranciers. Hierdoor wordt de noodzaak voor inkoopsamenwerking nog groter. Door heel goed en slim met elkaar op te trekken kun je beter reageren op die ontwikkelingen. Dat wordt steeds belangrijker als het gaat om het terugdringen van de kosten binnen de zorg.’