Bijna een kwart van alle Nederlanders heeft last van geluid van de buren. Een keer een feestje is niet erg, maar regelmatige geluidsoverlast kan leiden tot irritaties en heeft invloed op het woongenot. Het kan zelfs leiden tot gezondheidsproblemen.

“Geluidsoverlast staat al jaren op nummer één van ergernissen”, weet Wijnschenk. “De belangrijkste bron zijn de buren. Iedereen maakt wel eens lawaai, maar we doen dat steeds meer op verschillende tijdstippen.

Door economische veranderingen zoals het flexwerken, en door andere samenstellingen van wijken gaan we niet meer op dezelfde tijd slapen of werken. We hebben verschillende levensritmes.”

Niet eenvoudig

Vrijwel overal geldt een verbod om geluidsoverlast te veroorzaken voor buren en andere omwonenden. Maar wat is overlast? Dat is nog niet eenvoudig.

Er zijn geen wettelijke regels voor hoeveel geluid iemand mag maken. “Nergens is bepaald hoe hard je je stereo-installatie mag zetten. Vaak moet eerst een punt worden bereikt dat de overlast uit de hand loopt. Dan wordt meestal de politie gebeld. Maar tot dat moment zijn er geen regels voor het geluidsvolume.

Wat overlast is, is ook heel persoonlijk. Waar de een zich ergert aan geluid, vindt de ander het misschien wel gezellig om af en toe de buren te horen.”

Wijnschenk heeft als eerste een eenvoudig advies: “Ga praten met je buren, want weten zij eigenlijk wel dat zij overlast veroorzaken? Praten kan leiden tot wederzijds begrip en soms kan met eenvoudige afspraken de overlast worden beperkt. Als je bijvoorbeeld weet dat je buurman in ploegendienst werkt en soms overdag moet slapen, kun je daar rekening mee houden.”

“Nergens is bepaald hoe hard je je stereo-installatie mag zetten”

Lucht- of contactgeluid?

Afspraken zijn echter niet altijd mogelijk. Dan kan bijvoorbeeld worden gekeken naar technische oplossingen. De eerste vraag daarbij is: wat voor geluid is het? Is het luchtgeluid (bijvoorbeeld muziek, stemmen of televisie) of is het contactgeluid zoals hakken op laminaat of het lopen op een trap? Contactgeluid moet indien mogelijk bij de bron worden aangepakt, vertelt Wijnschenk.

“Bijvoorbeeld met een geluidwerende vloer, of maatregelen bij een trap. Maar de veroorzaker moet deze maatregelen nemen, en dan speelt al snel de vraag wie het gaat betalen. De veroorzaker doet het immers niet voor zichzelf maar voor de buren. Er zijn wel oplossingen mogelijk aan de kant van degene die last heeft, zoals een voorzetwand of een geluidsisolerend plafond. Maar dat zijn meestal lastige oplossingen waar echt een specialist bij moet komen.”

Eigenlijk moet de veroorzaker al in een vroeg stadium onderkennen dat een geluidsprobleem kan ontstaan. Dan kan bij het aanleggen of vervangen van een vloer geluidwering worden aangebracht, zodat de buren geen last zullen hebben. Maar als de parket- of tegelvloer er eenmaal ligt, dan is meestal nog weinig mogelijk.

Luchtgeluid wordt vrijwel altijd bij de bron aangepakt. Bijvoorbeeld een muzikant die in een rijtjeshuis woont en veel oefent, kan zorgen voor een speciale muziekkamer die goed is geïsoleerd. Overlast van stemmen of televisies komt vaak voor in oudere woningen met gebrekkige geluidsisolatie, vaak vanwege te dunne wanden tussen de woningen.

Wijnschenk: “Door het plaatsen van een geluidsisolerende voorzetwand aan één van de zijden van de bestaande wand, kan de geluidsisolatie fors worden verbeterd. Er zijn diverse speciale geluidsisolerende systemen waarmee zo’n voorzetwand redelijk eenvoudig kan worden gerealiseerd. Degene die last ondervindt, kan dan dus wél zelf iets doen.”

feiten en cijfers buren overlast