Doofheid en ernstige slechthorendheid zijn een beperking in het waarnemen van geluid en maken communicatie via gesproken taal lastig. Een cochleair implantaat is een apparaat voor dove en ernstig slechthorende volwassenen of kinderen met een beperkt restgehoor, en biedt de mogelijkheid in bepaalde mate (weer) klanken  en geluiden waar te nemen als een gehoorapparaat aan beide oren niet voldoende mocht helpen. 

In Nederland worden er op jaarbasis gemiddeld zo’n 530 cochleair implantaties uitgevoerd. Johan Frijns is als KNO-arts verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en voert deze specifieke ingrepen uit: “De essentie is dat je veel oorzaken hebt van slechthorendheid en CI is een laatste stap in de mogelijkheden, als geavanceerde hoortoestellen niet werken.

Een cochleair implantaat wordt chirurgisch geïmplanteerd onder de huid. In principe wordt één van beide oren geïmplanteerd. Welk van beide oren wordt geopereerd, hangt af van een aantal factoren die per CI-team en per kandidaat kunnen verschillen.

Bij kinderen worden onder bepaalde voorwaarden twee implantaten geplaatst. Door de aangedane delen (de defecte haarcellen in het slakkenhuis) van het oor met een CI te omzeilen en via stroompulsjes de hoorzenuwen te stimuleren zijn (zeer) ernstig slechthorenden weer in staat geluiden op te vangen en te communiceren. En dat is fantastisch.”

In principe kan het op alle leeftijden, de oudste patiënt die Frijns  heeft geopereerd was 93. Het gaat om de vitaliteit volgens de KNO-arts. Doofgeboren kinderen worden bij voorkeur voor hun eerste verjaardag geopereerd, zodat ze een zo normaal mogelijke taal- en spraakontwikkeling kunnen doormaken.

Over het resultaat zegt Frijns: “Dat is vrijwel altijd positief. De overgrote meerderheid van de mensen die een CI gebruiken blijken duidelijk meer hoormogelijkheden te hebben dan met de hoortoestellen die voor implantatie werden gedragen.

Het gemiddelde resultaat is dat 80% van de spraakklanken weer kan worden verstaan, maar het is per patiënt verschillend en hangt van veel factoren af. Het is zeker verstandig om na de operatie een hoortraining te volgen, men moet zich wel inspannen om de details te leren horen.”