Patiëntenorganisaties en professionals werken hierin volop samen. Directeur Ine van Hest vertelt dat het Innovatiefonds Zorgverzekeraars in 1999 is opgericht. “Met als doel om een kwart van de reserves uit de vroegere vrijwillige ziekenfondsverzekering te gaan besteden.

Die vrijwillige verzekering is in 1986 opgeheven, maar het was niet duidelijk wat er moest gebeuren met de opgebouwde reserves. Daarom hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk afgesproken om het bedrag in twintig jaar af te bouwen. Het Innovatiefonds ontvangt jaarlijks vijf miljoen euro voor het ondersteunen van landelijke projecten. De rest van het vermogen, ongeveer vijftien miljoen per jaar, besteden de zorgverzekeraars zelf aan projecten in de gezondheidszorg.”

Innovatiefonds: Lees hier meer over het Innovatiefonds.
 

Tussen wal en schip

De afgelopen twee jaar was zeldzame ziekten een van de twee thema’s van het Innovatiefonds. Daaraan is ruim vier miljoen euro besteed, laat Van Hest weten. “We hebben voor dit thema gekozen omdat patiënten met een zeldzame ziekte vaak tussen wal en schip vallen. Nederland kent een Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ), dat beschrijft hoe je tot goede zorg kunt komen voor deze patiënten. Bij de totstandkoming van het plan waren veel patiëntenorganisaties betrokken, maar er was geen geld om het plan uit te voeren. Het Innovatiefonds heeft een belangrijk deel van dat gat kunnen invullen.”

Veel organisaties klopten aan bij het Innovatiefonds. “We hebben hen gevraagd om zich te richten op knelpunten die bij alle zeldzame ziekten spelen”, zegt Van Hest. “Dat heeft geleid tot een uniek project met vertegenwoordigers van veel patiëntenorganisaties. Het project draait om vroegdiagnostiek van zeldzame ziekten, betere voorlichting aan betrokkenen en het sneller bieden van de juiste zorg op de juiste plaats.”

Quickscan: Komt u in aanmerking voor financiering van het Innovatiefonds? Test het hier!
 

Zorgpaden en brochures

Het project is dit jaar gestart en duurt drie jaar. Van Hest heeft er goede verwachtingen van: “Er zal een communicatieplatform worden opgezet en er worden e-learning programma’s ontwikkeld. Ook zijn zogeheten zorgpaden in de maak, waarin wordt gekeken naar goede zorg in het hele zorgtraject. Bovendien worden innovatieve  informatiebrochures gemaakt. Patiënten kunnen die, na de diagnose door de medisch specialist, delen met hun huisarts. Omdat de huisarts onmogelijk op de hoogte kan zijn van alle zeldzame ziekten, geeft zo’n brochure snel en overzichtelijk informatie over de ziekte van de patiënt. Zulke brochures komen er ook voor bedrijfsartsen. Voor patiënten zelf komen er eenvoudige versies van zogeheten zorgstandaarden, die voor behandelaars beschrijven wat goede zorg is bij een bepaalde ziekte. Er gebeurt dus heel veel en de patiëntenorganisaties zijn hier heel blij mee!”

De ‘hoofdaannemers’ van het project zijn de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), het Erfocentrum, Spierziekten Nederland en het Radboud UMC in Nijmegen. Een stuurgroep en toezichthouders letten op de inhoud en de kosten van het project en brengen rapport uit aan het Innovatiefonds.