Hoewel er verschillende vormen zijn, is er één gemene deler: ieder kind met een metabole ziekte zal zonder behandeling aftakelen. Als je bedenkt dat voor de helft van de kinderen met een metabole ziekte geen behandeling bestaat, zie je hoe groot die ramp is.

Zij verliezen hun vermogens, gaan verstandelijk en/of lichamelijk achteruit, raken blind of doof, worden vroegtijdig dement of overlijden jong. Metabole ziekten zij één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland.

Maar ook als kinderen niet overlijden, is de impact op hun leven groot. Naast de verhalen hiernaast omschreven zijn er meer dan 10.000 gezinnen in Nederland die hier dagelijks mee te kampen hebben.

Metabole ziekten zijn een van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland

Helaas weten maar weinig mensen hoe ernstig metabole ziekten zijn. Stichting Metakids is betrokken bij heel veel ouders die worstelen met deze onbekendheid en artsen die vanwege de onbekendheid niet altijd makkelijk subsidie krijgen.

Door geld in te zamelen voor onderzoek strijden zij voor meer bekendheid en snelle diagnose en behandeling. Dankzij de steun van vele donateurs en sponsoren kan Metakids innoverende projecten financieren. Want er is hoop: Artsen verwachten dat door onderzoek vrijwel alle metabole ziekten over 30 jaar behandelbaar zijn. Maar hier is nog heel veel geld voor nodig.

Wilt u Metakids steunen en een bijdrage doen voor onderzoek? Ga dan naar www.metakids.nl voor meer informatie.