Daniel Keszathelyi

Maag-, Darm- en Leverarts

Wat is het Prikkelbare Darm Syndroom nu precies?

“Normaal gesproken hoort men de darmen niet te voelen. PDS is een darmaandoening, een overgevoeligheid van de darm en dat zorgt voor buikpijn, diarree of juist verstopping.”

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose stellen we met behulp van de ‘Rome IV-criteria: de diagnose PDS wordt alleen gesteld als er geen structurele of biochemische verklaring voor de symptomen te vinden is, de symptomen moeten in ieder geval al langer dan zes maanden bestaan, de patiënt moet gemiddeld minstens één dag per week in de afgelopen drie maanden buikpijn hebben gehad en de patiënt moet tenminste twee van de volgende drie symptomen hebben: de buikpijn staat in verband met de ontlasting, verandering in de frequentie van de stoelgang, ontlasting is te hard of te waterig.

Mensen met PDS horen vaak dat zij zich niet zo aan moeten stellen.

Al deze klachten passen bij PDS, maar kunnen natuurlijk ook op een andere ziekte duiden. Het is belangrijk om in het begin het gesprek aan te gaan en ondertussen aanvullend onderzoek te doen, zeker als er alarmsymptomen zijn. Een ontsteking bijvoorbeeld kan redelijk makkelijk opgespoord worden door ontlasting onderzoek. Soms gebeurt dit al voor het spreekuur.”

Wat is een FODMAParm dieet en hoe helpt dit?

“FODMAPs zijn voedingsstoffen (moleculen) die klachten kunnen veroorzaken zoals gasvorming en buikpijn. Lactose en sorbitol zijn twee bekende voorbeelden daarvan. Niet elke patiënt met PDS is gevoelig voor dezelfde FODMAPs. Het is een kwestie van het voedingspatroon goed bestuderen en mogelijke FODMAPs niet meer eten en/of drinken waardoor de klachten kunnen verminderen.

Studies uit Amerika en Scandinavië tonen aan dat er bij zeventig procent van de patiënten een verbetering optreedt na het elimineren van FODMAPs. Het geeft de patiënt de controle over het eigen lichaam terug. Dat geldt overigens ook voor stress. Als we de stress inzichtelijk maken voor de patiënt, scheelt dat al.”

Waaruit kan een behandeling bestaan?

“Het eerdergenoemde dieet, medicatie, probiotica, hypnotherapie, yoga of mindfulness training. De voorkeur van de patiënt speelt een grote rol in de te kiezen behandeling. Mensen die niet naar hun dokter gaan met hun klachten proberen vaak zelfmedicatie.”

Heeft PDS veel impact op het leven van de patiënt?

“Dat heeft het zeker. Uit onderzoek in Maastricht bleek dat PDS verantwoordelijk is voor een hoog ziekteverzuim.  Oók onder mensen met klachten die daar niet voor naar de dokter gaan, maar zich wel ziekmelden. Door de pijn of diarree is de productiviteit op het werk ook vaak lager. Daarnaast is er schaamtegevoel omdat PDS over poep en winden laten gaat.

Er is ook weinig begrip voor de aandoening, omdat het aan de buitenkant niet zichtbaar is. Mensen met PDS krijgen vaak te horen dat ‘zij zich niet aan moeten stellen’. Om daar verandering in te brengen, start de Maag Lever Darm Stichting binnenkort met een maatschappelijke campagne.”