“Van het totaal aantal oogbehandelingen in ons land wordt op dit moment zo’n 35 % door leden van Zelfstandige Klinieken Neder- land gedaan”, zegt Sanne Muijser van brancheorganisatie ZKN. “Patiënten hebben vrije keus. Steeds meer behandelingen worden door de zorgverzekeraars vergoed, onder voorwaarde dat de kliniek het ZKN-keurmerk heeft.”

“Doordat de verzekeraars, en ook patiënten, steeds scherpere kwaliteitseisen stellen, is het aan- tal oogklinieken dat het keurmerk heeft of heeft aangevraagd sterk gestegen”, legt Muijser uit. “Op dit moment hebben 24 oogheelkundige klinieken, met in totaal zo’n 45 vestigingen, het ZKN-keurmerk. In totaal zijn er circa 220 zelfstandige klinieken in Nederland, waarvan er nu 180 het keurmerk hebben of zich hebben aangemeld voor het keurmerk.”

Van hygiëne tot patiënttevredenheid

Om het ZKN-keurmerk te krijgen, moeten klinieken aan strenge eisen voldoen. Het gaat om allerlei aspecten, van de intake tot en met de nazorg. “We hebben een protocol waarin alles tot in de kleinste details is vastgelegd”, aldus Muijser. “Dat gaat van BIG-registratie tot hygiëne en patiënttevredenheid. Het kwaliteitskeurmerk is ontwikkeld in samenwerking met het onafhankelijk certificeringsinstituut KIWA. Dat instituut verricht ook de keuring, ook wel audit genoemd, en de jaarlijkse herkeuring.”

Bij de oogklinieken wordt onder meer gecontroleerd of er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundige Gezelschap. Ook aan de voorlichting worden hoge eisen gesteld. Zo moet de patièˆnt vooraf geïnformeerd worden over de verwachte resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling, over alternatieven voor de behandeling, en over financiële aspecten.

Hyperspecialisatie

“Alle klinieken met het ZKN-keurmerk, zowel de klinieken voor verzekerde zorg als de klinieken die niet-verzekerde zorg leveren, voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor de reguliere ziekenhuizen”, geeft Muijser aan. “De voordelen van een zelfstandige kliniek zijn de kleinschaligheid en de hyperspecialisatie. Specialisten die in een kliniek werken voeren dezelfde behandelingen vaak uit. Ook de verzekeraars nemen hoeveelheden uitgevoerde behandelingen per specialist steeds vaker mee als kwaliteitscriterium.”

Een bijkomend voordeel is dat de klinieken door de vrije marktwerking erg gemotiveerd zijn om zich te onderscheiden, bijvoorbeeld door innovatieve behandelmethoden en apparatuur. “Je wordt ook sneller geholpen met meer service”, vervolgt Muijser. “En niet onbelangrijk is het kostenaspect. Sommige ingrepen kunnen door een kliniek voor een aanzienlijk lager bedrag worden uitgevoerd dan in een ziekenhuis. Dat is goed voor de portemonnee van de verzekeraar en de overheid. Dat is, net als de strenge kwaliteitscontrole, een belangrijke reden waarom verzekeraars steeds meer oogheelkundige zorg inkopen bij zelfstandige klinieken.”

Op de website van Zelfstandige Klinieken Nederland - www.zkn.nl - is informatie te vinden over de eisen voor het ZKN-keurmerk, en kan worden gekeken welke oogklinieken het keurmerk hebben.