(Klik op bovenstaande van een grotere afbeelding van de stappen die je doorloopt bij een ooglidcorrectie)

Wat is een ooglidcorrectie?

Ooglidcorrecties kun je in twee groepen verdelen. De onder- en de bovenooglidcorrectie. Bij de onderooglidcorrectie betreft het altijd een cosmetisch ingreep. Mensen die zich hiervoor laten helpen, hebben last van wallen en krijgen van hun omgeving vaak vragen als “ben je moe?” of “is het laat geworden?”.

Bij de bovenooglidcorrectie hebben mensen er vaak echt last van. De huid van het bovenooglid hangt op de wimpers en dit wordt door mensen veelal als vermoeiend ervaren. Daarnaast kun je ook last krijgen van een verminderd gezichtsveld. Vandaar dat dit ook een functionelerprobleem is met klachten die door de ingreep worden opgelost.

Wanneer adviseert u iemand om een ooglidcorrectie te ondergaan?

Op het moment dat de huid van de bovenste oogleden bij ontspannen wenkbrauwen op de wimpers rust, is er sprake van een huidoverschot en is er een goede reden om een boven ooglidcorrectie uit te voeren.

Voor de onderste oogleden komen patiënten bij ons die zeggen dat ze last hebben van kringen of wallen onder hun ogen. Deze ingreep is ingewikkelder waardoor de drempel om te opereren groter is. Ook het herstel duurt iets langer en mensen hebben langer last van blauwe ogen.

In hoeverre zijn de klachten leeftijdsgebonden?

Voor bovenooglidcorrecties zijn patiënten over het algemeen boven de 30-35 jaar. De grootste groep is al wat ouder, 40-45 jaar. Onderste ooglidcorrecties zijn niet leeftijdsgebonden. Wallen komen ook bij jonge mensen voor.

Hoe ziet zo’n traject er uit?

Voor beide operaties zijn de stappen hetzelfde. Vooraf aan de ingreep tekent de chirurg af hoeveel huid er te veel is. De patiënt bevindt zich in een zittende positie. De bovenooglidcorrectie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De meeste mensen hebben hier geen last van en vinden het vooral vervelend dat wij zo dichtbij de ogen komen.

Vervolgens wordt de overtollige huid weggehaald en de bloedvaten dichtmaakt. Doordat de bloedvaten goed doorbloed zijn, krijg je altijd een blauw oog na de ingreep. De hechtingen gaan er na een week uit en het grootste deel van de bloeduitstorting is dan al weg. De onderooglidcorrectie gaat vaak met een roesje. Sedatie heet dat officieel. Hierbij wordt het uitpuilende vet (de wal) en het huidoverschot weggehaald.

Wat voor complicaties zijn er bij de correcties?

Bij bovenooglidcorrecties zijn er zelden complicaties behalve als iemand de instructies niet opvolgt door bijvoorbeeld in zijn ogen te wrijven vlak na de operatie. Hierdoor kan het wondje opengaan. In feite is dit verwaarlozen en is deze ingreep bijna altijd een succes.

Voor de onderste ooglidcorrecties ligt dit wat lastiger, omdat het risico bestaat dat het ooglid iets af gaat staan. Dit verdwijnt meestal wel weer, maar hangt vooral af van de elasticiteit van het onderooglid. Hierdoor is de kans op infectie groter.  

 Hoe lang duurt het voordat je hersteld bent?

Voor beide ingrepen geldt ongeveer een tot twee weken. Ook de instructies zijn voor beide ingrepen hetzelfde. Patiënten moeten minimaal twee weken rustig aan doen, niet bukken of sporten.

Houd je er littekens aan over?

Bij een bovenooglidcorrectie zie je in de eerste weken een rood lijntje in de in arcade boog van het oog (de plooi die je maakt als je het oog opent). Dit is goed te camoufleren en trekt op een gegeven ogenblik weg. Bij een onderooglidcorrectie loopt het littekentje vlak onder de wimpers en loopt iets naar buiten door naar het kraaienpootje. Ook dit trekt op een gegeven ogenblik weg.

Hoelang blijft het resultaat van een ooglidcorrectie?

Bij een onderooglidcorrectie is het resultaat in het algemeen blijvend. Voor een bovenooglidcorrectie bij jonge mensen is dit ook het geval. Voor 50-plussers waar de huid minder elastisch is, geldt dat de verschijnselen na 8 – 10 jaar terug kunnen komen.