Bob Ververs
Refractiechirurg bij Eyescan

Refractiechirurg drs. Bob Ververs van Eyescan, een kliniek voor brilvervangende chirurgie, werkt nu twee jaar met deze techniek. “Het belangrijkste voordeel is dat de laser automatisch en nauwkeurig een aantal handelingen uitvoert waardoor het resultaat beter voorspelbaar is. Zou je die handelingen handmatig doen, dan is de uitkomst telkens verschillend. Een aantal handelingen wordt uitgevoerd terwijl het oog nog een gesloten systeem is, waardoor de veiligheid toeneemt ten opzichte van de traditionele behandeling. Er wordt ook niet meer handmatig een sneetje gemaakt, dat doet de laser veel nauwkeuriger na de nodige metingen.”

Met het Catalys Precision Laser System bestaat de mogelijkheid dat minder ultrasoon energie nodig is voor het vergruizen van de lensmassa, waardoor het risico op beschadiging van oogcellen door verhitting en schokgolfjes kleiner is”, vervolgt Ververs. “Er is minder vergruizing nodig omdat de laser de oude lens eerst in kleine brokjes snijdt.”

“Veel patiënten komen bij ons omdat ze weten dat we met deze precisie-laser werken. De prijs is voor hen over het algemeen geen probleem; ze weten dat het duurder is, maar betalen graag wat meer voor de aanzienlijke voordelen. Ik gebruik altijd de vergelijking met de aanschaf van een auto met een airbag en zonder.”

“De kwaliteit van zien neemt toe wanneer we de oogsterkte nauwkeuriger kunnen meten en behandelen”, zegt Ververs tot besluit. “Het maakt groot verschil of je een getal getal met twee cijfers achter de komma hebt of een getal met zes cijfers. Bij brilvervangende chirurgie proberen we zo veel mogelijk cijfers achter de komma te vangen en de Catalys helpt ons daarbij.”