In Nederland zijn er momenteel 1,1 miljoen mensen met een leesbeperking. Zo telt ons land onder anderen 320.000 blinden en slechtzienden en hebben ruim 630.000 Nederlanders dyslexie. Daar komt bij dat het aantal Nederlanders met een visuele beperking de komende vijf jaar met 20 procent toeneemt, onder meer door de vergrijzing.

Hoe is het dan toch mogelijk voor mensen waarvan het zicht achteruit gaat, of voor mensen die niet meer in staat zijn om boeken vast te houden, om te blijven genieten van lectuur? Door te gaan luisteren!

Speciaal voor mensen met een leesbeperking bestaan er gesproken boeken ondersteund door Daisy. Daisy staat voor Digital Accessible Information System en is een internationale standaard voor digitale gesproken boeken. Het doel van Daisy is om meer informatie toegankelijk te maken voor personen met een zogenoemde leesbeperking, zoals slechtzienden en mensen met dyslexie.

Daisy is een format voor gestructureerde gesproken boeken; het geluid kan als een audiobestand opgeslagen worden in verschillende mappen. De structuur in het gesproken boek stelt de lezer in staat om in het boek te navigeren op verschillende niveaus, zoals door hoofdstukken, alinea’s of paginanummers en tevens bladwijzers aan te brengen. Liever iets sneller of iets langzamer afspelen?

De voorleessnelheid van het gesproken boek kan eenvoudig worden aangepast. Ook dan blijft de geluidskwaliteit behouden. Dankzij de professionele voorleesstemmen en goed getrainde voorleesvrijwilligers, ligt elk boek goed in het gehoor. De gesproken boeken kun je lezen door gebruik te maken van een Daisyspeler, speciale software of apps.

Voor wie zijn gesproken boeken interessant?

Gesproken boeken kunnen een oplossing zijn voor iedereen die niet ‘op de normale’ manier kan lezen, bijvoorbeeld mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Het luisteren naar boeken biedt ook mogelijkheden voor mensen met een zogenoemde cognitieve beperking (bijvoorbeeld afasie of een verstandelijke beperking), mensen met een motorische beperking (bijvoorbeeld reuma, MS of Parkinson) en voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel.

Bron: Koninklijke Bibliotheek https://www.kb.nl/ob/aangepast-lezen