Doel is om onder meer te komen tot afspraken over werkdomeinen (wie doet wat) en duidelijke verwijsroutes, die zorgen voor optimale filterwerking in de eerste lijn, zodat minder patiënten in de tweede lijn terecht komen.

Verwijsroutes

De werkdomeinen van optometristen, orthoptisten en oogartsen zijn bepalend voor de verwijsroutes. De huisarts vervult in de eerste lijn een soort spilfunctie. Hij verwijst patiënten door, waar hijzelf geen oplossing kan bieden voor de zorgvraag. Optometristen en orthoptisten in de eerste lijn zijn ook te consulteren zonder verwijzing van een huisarts. Deze professionals zijn (in de eerste lijn) veelal werkzaam in de optiekbranche of in een zelfstandige praktijk. Zij verwijzen, indien nodig door naar de huisarts, oogarts of naar elkaar.

Tweede lijn

In de tweede lijn werken oogartsen vaak samen met optometristen en orthoptisten. Het gaat dan om medisch specialistische zorg, waar men alleen terecht kan met een verwijzing van huisarts of medisch specialist. De optometrist fungeert in de tweede lijn als een verlengde arm van de oogarts. Hij diagnosticeert en biedt voor- en nazorg onder verantwoordelijkheid van de oogarts. De orthoptist werkt zelfstandig binnen zijn eigen werkgebied, maar maakt met oogartsen werkafspraken over procedures en verantwoordelijkheden.

Vergoeding

De financiering van de oogzorg is een punt van zorg voor de beroepsverenigingen, omdat eerstelijns oogzorg, zoals optometrie en orthoptie, niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen extramurale orthoptische zorg wordt in sommige gevallen in de aanvullende verzekering vergoed. In de tweede lijn wordt oogheelkundige zorg vergoed, mits de patiënt verwezen is door de huisarts. De tarieven hiervoor zijn echter ontoereikend. Om samenwerking tussen de beroepsgroepen te verbeteren en patiëntenzorg te optimaliseren, is verbetering van de financiering noodzakelijk. Het volledige plan geïntegreerde oogzorg is terug te vinden op de websites van de beroepsverenigingen.