Een slechte luchtkwaliteit heeft een negatieve invloed op kinderen bij de ontwikkeling van hun IQ en vergroot de kans op de ontwikkeling van astma. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangegeven dat in het belang van de volksgezondheid de fijnstof grens van 10 microgram niet overschreden zou mogen worden.

Dit terwijl de Europese norm tweeënhalf maal zo hoog is en deze norm op verschillende plekken in Nederland niet wordt gehaald. Bovendien loopt onze economie gevaar als we de Europese normen voor fijnstof  niet halen, omdat we dan gedwongen worden onze economische activiteiten terug te schroeven met alle gevolgen vandien voor de werkgelegenheid en de economie. Allemaal zaken die we in Nederland niet moeten willen.

Nederland behoort in Europa tot één van de landen met de meeste luchtvervuiling.

Nederland behoort in Europa tot één van de landen met de meeste luchtvervuiling. We leven immers in een betrekkelijk klein land met relatief veel mensen en activiteiten. De uitstoot die het verkeer veroorzaakt, de industrie, de intensieve veehouderij, de fossiele energieproductie maar ook bijvoorbeeld houtkachels dragen in grote mate bij aan het probleem.

De stichting Schone Lucht voor Iedereen zet zich in om voor dit vraagstuk een oplossing te realiseren. Dit doet de stichting door het onderwerp hoger op de politieke en bestuurlijke agenda te zetten. Daarnaast spoort de stichting vervuilers aan om vervuiling van de lucht zoveel mogelijk tegen te gaan.

Bovendien wil zij innovatie bevorderen die ertoe bij kan dragen dat de huidige vervuiling effectief uit de lucht wordt gehaald. De stichting realiseert deze doelen door te werken als een platform en overheid, bedrijfsleven, NGO’s en wetenschap bijeen te brengen.