“Astma is een te heftige ontstekingsreactie van de longen op prikkels. Dit betekent dat de luchtwegen vernauwen en mensen flink benauwd kunnen worden. In Nederland hebben 520.000 mensen astma. Astma kent lichte en zware vormen, en wordt erger als de patiënt stoffen inademt waar hij/zij niet goed tegen kan. Voor de ene zijn dat pollen, voor een ander kan dat huisstofmijt of fijnstof zijn.” Ook COPD is een veelvoorkomende longziekte, waarbij de longen blijvend beschadigd zijn. “Het is een combinatie van chronische bronchitis en longemfyseem, en wordt vooral veroorzaakt door roken, meeroken en vieze stoffen in de lucht.” Nederland telt 320.000 mensen met COPD, een ziekte die meestal pas boven het veertigste levensjaar optreedt.

Verandering

Rutgers stelt dat het bij deze longziekten belangrijk is om de voorgeschreven medicatie ook daadwerkelijk te gebruiken. “Zowel bij astma als COPD maken patiënten gebruik van een inhalator, ook wel ‘puffer’ genoemd. Deze bevat luchtwegverwijders of ontstekingsremmers en soms een combinatie van die twee.” De luchtwegverwijder verslapt de spiertjes om de luchtwegen en is een tijdelijke oplossing bij acute klachten. Ontstekingsremmers bestrijden de ontstekingen in de longen. “De medicatie wordt voorgeschreven door een longarts of huisarts. Het lastige is dat er meer dan 40 verschillende medicaties beschikbaar zijn en het dus lang kan duren voordat er een medicatie gevonden is die voor de betreffende patiënt het beste werkt. Dat is soms een kwestie van eindeloos proberen. Daarnaast is elke verandering van invloed op de patiënt: een verhuizing, de puberteit, een andere baan waar de longen van de patiënt in aanraking komt met andere stoffen. Dan moet opnieuw gezocht worden naar de beste medicatie in die situatie.”

Kwaliteit van leven

Een longziekte heeft een enorme impact op het dagelijks leven van iemand. Mensen met astma of COPD kunnen soms hun werk niet meer uitoefenen omdat zij op hun werkplek blootgesteld worden aan teveel prikkels. “Men is ook vaak wat sneller moe en kan daardoor niet aan sociale activiteiten meedoen. Mensen met ernstige COPD zijn zo benauwd dat ze extra zuurstof nodig hebben en in een rolstoel terecht kunnen komen. De patiënt kan echter door een gezonde levensstijl en een trouw gebruik van medicatie zelf veel doen aan de kwaliteit van leven.”

Onderzoek

Rutgers vertelt dat er geen genezing mogelijk is, maar dat onderzoek nog steeds in volle gang is. “Zo zoeken we naar een vaccin tegen allergisch astma. Het idee is dat wie in de eerste twee levensjaren in contact komt met onschuldige indringers zoals bacteriën, later beter beschermd is tegen allergisch astma. Van daaruit ontwikkelen wetenschappers nu methoden om allergisch astma bij kinderen te voorkomen. Een ander belangrijk onderzoek is het repareren van kapotte longen met stamcellen. Het Longfonds zoekt internationaal naar de juiste mensen om dit onderzoek verder te helpen. In Zweden is al een luchtpijp nagemaakt, dus mensen met een longziekte zijn hoopvol. Het kan echter nog jaren duren voordat er bruikbare resultaten zijn geboekt. Op www.longfonds.nl staat hier meer informatie over.”