Guusje ter Horst
Voorzitter Long Alliantie Nederland

LAN is een samenwerking tussen zo’n dertig partijen (patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven) in de longzorg. LAN-voorzitter Guusje ter Horst vertelt over de doelen van dit actieprogramma.Nederland telt al één miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma of COPD. En dat aantal neemt toe, vooral door COPD. Er zijn nu al ongeveer 320.000 COPD-patiënten en dat aantal stijgt de komende jaren tot misschien wel een half miljoen.

Dat betekent extra druk op de gezondheidszorg, terwijl de zorg het al niet makkelijk heeft. Dat het ook anders kan, zien we in Finland. Een gerichte aanpak van longziekten heeft daar als resultaat dat het aantal longpatiënten niet groeit, dat er minder ziekenhuisopnamen zijn en dat meer patiënten kunnen blijven werken. Zo blijft de longzorg goed en betaalbaar.

Minder opnamen

In het nationaal actieprogramma van de LAN staan vijf concrete doelen. Zo willen we vijfentwintig procent minder opnamedagen in het ziekenhuis voor astma en COPD. Van alle COPD-patiënten wordt ongeveer vijf procent in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longaanval. De helft van deze patiënten wordt meerdere keren opgenomen, soms wel tien keer per jaar. Iedere opname kost ongeveer vijfduizend euro. We willen ons specifiek op deze kleine groep richten en hen goed helpen. Dit wordt al toegepast in het ziekenhuis in Lelystad. Met goed resultaat: het aantal opnamen van COPD-patiënten is veertig procent gedaald.

Een ander doel is minder arbeidsverzuim door longpatiënten. Het is berekend dat het arbeidsverzuim door longziekten één miljard euro per jaar kost. Daarnaast kunnen mensen ziek worden als zij met schadelijke stoffen werken. Ieder jaar overlijden tweeduizend mensen als gevolg van een longziekte door hun beroep. Dat zijn schokkende cijfers, die nog niet bij iedereen zijn doorgedrongen. De impact van een beroepslongziekte is erg groot. Patiënten zijn minder gezond en hebben ook minder inkomen vanwege hun ziekte. Mensen worden somber, kunnen sociale problemen krijgen en moeten soms zelfs hun huis verkopen. We willen daarom meer bewustwording creëren en met werkgevers, werknemers en overheid aan de slag om goede voorbeelden van gezond werken breder toe te passen. Eigenlijk zou anno 2015 niemand meer ziek mogen worden door het werk.

Website

Daarnaast richten we ons op beter gebruik van de medicijnen tegen longziekten. We hebben de website inhalatorgebruik.nl opgezet, voor zowel patiënten als zorgverleners. Daarop staan instructiefilmpjes, gebruiksaanwijzingen voor patiënten en protocollen voor zorgverleners.

Ons vierde doel is dat minder kinderen beginnen met roken. Want roken is heel snel verslavend, en dat is dan voor de rest van je leven. We willen onder andere alleen nog maar rookvrije schoolpleinen. Met name het Longfonds is daar erg mee bezig, samen met onderwijsraden en de Alliantie Nederland Rookvrij.

Met alle voorgestelde maatregelen hopen we dat minimaal tien procent minder mensen overlijden door longziekten. We richten ons daarbij ook op bijkomende ziekten en aandoeningen die vaak bij longpatiënten voorkomen, zoals een hartziekte of depressiviteit. Het is belangrijk om ook die bijkomende ziekten te behandelen, om het risico te verkleinen dat de patiënt overlijdt.

We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld met het actieprogramma. Het is een netwerkprogramma waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kracht en passie van alle betrokken organisaties om samen de doelen te realiseren. Niet alleen de LAN, maar ook de politiek en de Verenigde Naties vinden de aandacht voor longziekten belangrijk. Veel landen prijzen onze aanpak met de samenwerking en de concrete doelen die wij hebben gesteld.

We zijn op de goede weg. De bewustwording over longziekten neemt toe, hoewel we zeker op het gebied van beroepslongziekten nog een weg te gaan hebben. Ik hoop dat Nederland ook daarin een voortrekkersrol kan gaan vervullen!