Meer info

“Dit legt de regie bij de patiënt”, vertelt Pasmans. Het doel van het platform is om mensen met een huidaandoening zoals psoriasis goed te informeren: wat zij hebben, wat zij er zelf aan kunnen doen, wanneer naar een professional te gaan en wat ze van behandelaars kunnen verwachten. Doel is bovendien het optimaliseren van de communicatie tussen patiënt en behandelaar. “Zowel patiënten als professionals kunnen er van profiteren”, stelt Pasmans. “De meerwaarde voor beiden is dat zij beter geïnformeerd zijn, met gedegen, begrijpelijke en betrouwbare informatie. In het contact met elkaar kan het dan meer gaan over de inhoud en de echte vragen.”

Brede informatie

Het platform geeft brede informatie over meer dan 250 huidaandoeningen, waaronder psoriasis. Wie problemen heeft met de huid, kan met de Symptomen Check zoeken om welke huidziekte(n) het kan gaan. Voor iedere huidziekte is er een ‘kamer’, met een uitgebreide beschrijving van de ziekte, de klachten en het ontstaan. Er staat tevens een beschrijving van mogelijke behandelingen en medicijnen, en ook een begrijpelijke ‘vertaling’ van de medische richtlijn. Tevens worden de patiëntenverenigingen genoemd en is er informatie voor professionals, bijvoorbeeld over behandelprotocollen en richtlijnen. Informatie wordt ook gegeven in verschillende thema’s, zoals zon en huid, psyche en huid, en voorjaarskwalen.

Het nieuwe platform is gericht op zowel patiënten als professionals. Alle informatie is begrijpelijk en makkelijk te vinden, en wordt ondersteund met tekeningen en foto’s. Het platform heeft een open en een besloten gedeelte, vertelt Pasmans. “Voor het besloten deel moet je inloggen. Daar kun je een Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD) aanmaken, met onder meer je ziektegeschiedenis en medicatie. De patiënt kan anderen, bijvoorbeeld de behandelaar of een naaste, toegang geven tot het dossier. De patiënt heeft dus de regie en bepaalt zelf wie in het dossier kan kijken. Zorgverleners kunnen in het besloten deel een behandelplan dermatologie starten om samen met patiënten en andere betrokken zorgverleners de zorg voor hun patiënt zo goed mogelijk te organiseren.”

Contact leggen

Het PGD is van de persoon zelf. Momenteel wordt koppeling aan het ziekenhuisdossier gerealiseerd, zodat alle relevante informatie bij elkaar komt. De patiënt kan via het PGD digitaal contact leggen met een behandelaar om vragen te stellen. Er zijn volgens Pasmans al 330.000 mensen die maandelijks actief hun PGD gebruiken.

Het concept van het platform is binnen de gehele gezondheidszorg mogelijk, zegt Pasmans. Ook voor allergieën en zeldzame ziekten bijvoorbeeld. “Wellicht is dit het alternatief voor het elektronisch patiënten dossier. De patiënt heeft met dit concept echt de regie. Hiermee willen we de zorg innoveren, nationaal en internationaal.”