Meerdere problemen heel herkenbaar

Vier op de tien ondervraagden hebben het gevoel er alleen voor te staan, geven aan dat hun relatie met de naaste aanzienlijk veranderd is, of hebben last van vermoeidheid en slecht slapen.

Opvallend is dat minder dan één op de vijf weinig begrip ervaart van de omgeving. Ruim een derde beaamt nu pas te weten wat dementie is. Hoe ernstig en meervoudig de problematiek is, blijkt niet alleen uit de hoge scores, maar ook uit het feit dat de meeste ondervraagden zich in drie van de zes stellingen herkenden; één op de tien onderschreef alle stellingen.

Bron Onderzoek Dementelcoach, augustus 2015


  • 95% van de ondervraagden voelden al regelmatig boosheid voor ze aan de bel trokken voor hulp.
  • Bij 37% speelt er verbaal en/of lichamelijk geweld.
  • 61% zegt dat ze het gevoel hebben dat hun eigen gezondheid achteruit gaat.
  • 3/4 geeft aan dat telefonische ondersteuning zeker helpt om de zorg langer vol te houden.
  • Bij 80% wordt een zwaartevermindering gemeten.


Gevoel: ik sta alleen

Hoe moeilijk mantelzorgers het hebben, blijkt bij de hulpvraag. Een vrouw gaf aan dat ze ondanks het slechte contact voor haar vader probeert te zorgen. Maar hij is eigenwijs en ze maakt zich zorgen over de auto voor de deur. Een andere mantelzorger zei het gevoel te hebben dat ze er alleen voor staat. Haar man heeft Parkinson dementie. Ze heeft een prima huisarts, maar mensen om haar heen begrijpen de situatie niet goed.

Luisterend oor

Telefonische hulp is voor veel mantelzorgers een verademing, zo blijkt uit opgetekende ervaringen. ‘Het is fijn om op bepaalde dingen te reflecteren en te merken dat je zelf anders in de dingen kunt gaan staan’, was bijvoorbeeld een reactie. Een ander gaf aan: ‘Mensen om je heen begrijpen vaak niet hoe het is en bagatelliseren zaken. Het is dan fijn om met iemand te kunnen praten die weet hoe het zit.’