Inge Huitinga
Directeur Hersenbank

“De Nederlandse Hersenbank (NHB) verzamelt hersenweefsel en stelt dit beschikbaar voor gericht wetenschappelijk onderzoek”, vertelt directeur dr. Inge Huitinga.

“Door hersenweefsel van mensen met een bepaalde aandoening, zoals MS, te onderzoeken en te vergelijken met hersenweefsel van gezonde mensen, proberen wetenschappers te achterhalen in welke gebieden veranderingen optreden.

Middels het vergelijken van dit hersenweefsel kunnen we erachter komen hoe en waarom die veranderingen ontstaan en wat mogelijkheden zijn om die veranderingen af te remmen, te stoppen en misschien zelfs te voorkomen.”

 

Goed onderzoek

Voor het verzamelen van kennis en het ontwikkelen van nieuwe en betere behandelmogelijkheden heeft NHB voldoende hersenweefsel nodig. “Goed onderzoek is alleen mogelijk als voldoende mensen, met én zonder hersenziekte, zich aanmelden als hersendonor.”

''De enige voorwaarde voor succes is dat er voldoende hersenweefsel is om te onderzoeken''

Al heel wat mensen hebben zich bij www.donorregister.nl geregistreerd als donor voor transplantatiedoeleinden. “Dat is niet voldoende om hersendonor te worden”, vertelt Huitinga.

“Om na je overlijden je hersenen te doneren voor onderzoeksdoeleinden, kun je je laten registreren via www.hersenbank.nl.

Op die site is alle informatie te vinden over dit onderwerp.”

Samen tegen MS

Voor het onderzoek naar het ontstaan van MS werkt de Nederlandse Hersenbank nauw samen met Stichting MS Research. “De samenwerking en de financiële steun die zij ons geven is van groot belang. Dankzij hen hebben wetenschappers al van 250 mensen met MS het hersenweefsel kunnen onderzoeken.

''Er zijn altijd meer donoren nodig''

Ook hebben veel mensen met MS zich aangemeld als toekomstig hersendonor.” Maar er zijn altijd meer donoren nodig. “Bij die 250 mensen van wie wij de hersenen hebben onderzocht is een enorme variatie van de afwijking in de hersenen zichtbaar.

Alleen door nog meer hersenen te onderzoeken en te vergelijken, kan worden bepaald wat mogelijke triggers zijn voor het ontstaan van de ziekte.”

Huitinga is overtuigd dat het onderzoek succesvol zal zijn. “Als voldoende donoren zich melden, verwacht ik binnen vijftien jaar aanvullende behandelmogelijkheden.”