Extra functies zijn ‘spraak’, tekst knippen en plakken in een berichtje, en persoonlijke woordenlijsten. “De app is in eerste instantie bedoeld als ondersteuning voor mensen met spraak- en taalstoornissen door afasie”, vertelt Mia Verschaeve, auteur van het Gespreksboek.

“Maar ook anderen die moeite hebben met woordvinding of spraak hebben er baat bij. Je kunt het zien als een woordenboek, waarin de woorden niet alfabetisch zijn gerangschikt, maar op basis van de vijf w-vragen.” Een voorbeeld is: je wilt iemand vragen om morgen mee boodschappen te gaan doen. Dan begin je met een begroeting: Hallo. Dan: Ik wil vragen… boodschappen doen… morgen Rotterdam… ga je mee?

Het geheel kun je via de app laten uitspreken op je smartphone of tablet en met knippen of plakken in een bericht plaatsen voor e-mail of één van de social media. “Dat knippen en plakken is één van de grote voordelen ten opzichte van het papieren Gespreksboek”, schetst Verschaeve. “Daarmee moest je de woorden afzonderlijk opzoeken, overschrijven, en vervolgens intikken. Met de app kun je zelf woorden toevoegen en een eigen lijstje maken met woorden die je veel gebruikt.

Je kunt ook onderdelen van de app uitschakelen, waardoor de structuur en het gebruik eenvoudiger zijn. Dat is vooral voor mensen met ernstige beperkingen een uitkomst.” Dit najaar is er ook een Android-versie van de app beschikbaar. De kosten worden via het basispakket door de zorgverzekeraar vergoed.