Uit onderzoek met een gebruiksvriendelijke neurostimulator, die niet onder maar op de huid wordt aangebracht, is gebleken dat het een veilig middel is dat bij een aanzienlijk deel van de onderzoeksgroep een positief effect had.

Jean Schoenen, hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Luik, spreekt niet van een revolutionaire behandelwijze, maar van een aanvullende therapie voor migraine. Hij leidde enkele jaren geleden een onderzoek waarbij patiënten van vijf Belgische hoofdpijncentra die gemiddeld zes migrainedagen per maand hadden, drie maanden lang dagelijks 20 minuten de stimulator droegen. Na de testperiode bleek dat 38 % van de groep ten minste 50 % minder migraineaanvallen had. Er traden geen bijverschijnselen op en de patiënten waren positief over het gemakkelijk zelf kunnen plaatsen van de stimulator.

Migraine is een veel voorkomende hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen gepaard kunnen gaan met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid, of met meestal visuele uitvalsverschijnselen (zogenoemde aura's). Veel vrouwelijke patiënten met migraine hebben rondom de menstruatie een aanval. In Nederland hebben ongeveer drie miljoen mensen een lichte tot zware vorm van migraine.

Neurostimulatie kan migraineaanvallen verlichten of voorkomen. Wat betreft de geteste stimulator is tot nu toe slechts een preventieve werking bewezen. Bij regelmatig gebruik kan dankzij laagfrequente neurostimulatie de drempel waarbij migraine ontstaat worden verhoogd. Dit betekent minder vaak, minder hevige, of zelfs helemaal geen klachten. Bij sommige migrainepatiënten helpt de stimulatie ook tijdens de aanval en reduceert het de pijn, maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs voor zo'n effect.

De stimulator bestaat uit een soort tiara die de patiënt aan een op het voorhoofd geplakte elektrode bevestigt. Elektrische impulsen werken in op de drielingzenuw, die een rol speelt bij het ontstaan van de hoofdpijn en die de impulsen tot in de hersenstem en de hersenen leidt . "De fabrikant heeft ook een stimulator ontwikkeld die ook in de nek impulsen geeft, op de zenuw in het achterhoofd", aldus Schoenen. "Naar die techniek doen wij op dit moment onderzoek."

De professor benadrukt dat neurostimulatie niet voor alle patiënten uitkomst biedt, maar wel een goede en veilige aanvullende behandeling.