Slechts één op de tien gaat naar een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. “De grootste groep krijgt geen nazorg”, constateert onderzoeker prof. Gerard Ribbers. Traumatisch hersenletsel ontstaat door botsing van of tegen het hoofd. De oorzaak is vaak een verkeersongeval, maar bijvoorbeeld ook een val kan hersenletsel veroorzaken.

Ribbers: “Hoewel er een verband is tussen de ernst van het letsel en de ernst van de gevolgen, kan ook licht letsel ernstige gevolgen hebben. Lichte concentratiestoornissen kunnen bijvoorbeeld grote consequenties hebben op het werk. Het wordt steeds duidelijker dat traumatisch hersenletsel een chronische aandoening is. Zelfs na jaren bestaat er een verhoogd risico op complicaties. zoals epilepsie, verhoogde verslavingsgevoeligheid of parkinsonisme. Ook omgevingsfactoren kunnen veranderen. Lichte geheugenstoornissen kunnen een groot probleem worden na bijvoorbeeld een promotie op het werk.”

Knelpunten

“De acute zorg voor mensen met ernstig traumatisch hersenletsel is goed geregeld”, schetst Ribbers, werkzaam als hoogleraar neurorevalidatie bij het Erasmus MC en revalidatiearts bij Rijndam Revalidatie in Rotterdam. “De universitair medische centra, de revalidatiecentra en de verpleeghuizen werken hierin samen. Echter een minderheid van de patiënten heeft deze hooggespecialiseerde zorg nodig.

Knelpunten zitten bij de groep patiënten die geen toegang hebben tot professionele hulp en in het ontbreken van langdurige nazorg zoals je die bijvoorbeeld wel ziet bij diabetespatiënten.”
Volgens Ribbers is er behoefte aan verdere professionalisering en versterking van de zorgketen voor mensen met traumatisch hersenletsel. “Wie herkent de klachten, ook jaren na hersenletsel?” De hoogleraar pleit voor een model waarbij de patiënt voortdurend toegang heeft tot de juiste hulp. “In hersenletsel gespecialiseerde zorgorganisaties die zorg thuis bieden zouden een belangrijke rol kunnen spelen in de begeleiding en paramedische behandeling.”

Hersenletselcentra

Er  gaat gelukkig ook veel goed. “Gespecialiseerde revalidatiecentra zijn goed gespreid over Nederland en steeds meer verpleeghuizen leggen zich toe op deze doelgroep”, verklaart Ribbers tot besluit. “Patiëntenverenigingen hebben de krachten gebundeld in Hersenletsel.nl, recent zijn hersenletselcentra opgericht die zich richten op zorg in de eerste lijn, en de nieuwe zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel vraagt specifiek aandacht voor de ketenzorg.”