Dit als gevolg van kriebelende en branderige kwellende sensaties – voornamelijk in de benen maar ook in andere delen van het lichaam.  Zo’n 80% van alle RLS patiënten heeft naast de onaangename sensaties ook last van de z.g. periodieke beenbewegingen, schoppende en schokkende bewegingen van de benen tijdens de slaap. Hierdoor komt de RLS patiënt niet in de diepe slaap, met moeheid overdag tot gevolg.

Oorzaken

Erfelijke factoren, ijzergebrek in de hersenen, en een verstoord dopamine transport in de hersenen worden gezien als mogelijke oorzaken van RLS. Dopamine is een zogenoemde neurotransmitter, een chemische stof in de hersenen die in de hersencellen wordt aangemaakt en die door diezelfde cellen wordt gebruikt om signalen naar andere cellen te sturen. Dopamine beïnvloedt de stemming, beweging, en activiteit.

De werkelijke oorzaak van het Restless Legs Syndroom is echter nog steeds niet bekend.

Belangrijk om te weten is dat bepaalde medicijnen (bijv. dopamine antagonisten en antidepressiva) en leefgewoontes (alcohol, cafeïne) de RLS symptomen kunnen opwekken of verergeren.

RLS komt vaak voor

Een groot aantal studies over een periode van zo’n tien jaar toonde aan dat RLS voorkomt bij zo’n 7-10% van alle volwassenen, en dat zo’n 2% van alle volwassenen behandelbehoeftig zijn.

Diagnose

Recent onderzoek onder RLS patiënten in negen Europese landen heeft aangetoond dat het  in die landen gemiddeld 14 jaar na het optreden van de eerste symptomen duurde tot men de diagnose RLS kreeg. In Nederland zat er bij 53% van de 631 deelnemers aan de studie meer dan 10 jaar tussen het begin van de klachten en de diagnose RLS.

Sociale en economische factoren

RLS beïnvloedt het leven in veel opzichten. 40% van een groep patiënten die meedeed aan een onderzoek zei dat hun thuissituatie, hun gezin, hun sociale leven en hun werk erdoor verstoord waren. Ze gaven aan dat RLS o.m. leidde tot:

  • Moeheid overdag
  • Begripsproblemen (men wordt niet serieus genomen)
  • Concentratie problemen
  • Niet lang kunnen zitten
  • Ontslag
  • Relatieproblemen

RLS kan ook van grote invloed op het werk zijn. Veel patiënten geven aan soms te moeten verzuimen omdat ze simpelweg te moe zijn, of niet op tijd naar hun werk kunnen gaan.  Uit de eerder genoemde Europese studie onder de leden van RLS patiëntenverenigingen in negen landen is gebleken dat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid aanzienlijk zijn. In Nederland was er ziekteverzuim onder 7% van de ondervraagden, en niet minder dan 3% van deze groep was door RLS in de WAO beland.

Behandeling

Niet alle mensen bij wie RLS wordt vastgesteld zullen medicijnen nodig hebben. Als de symptomen alleen af en toe optreden en niet zeer heftig zijn, kan worden begonnen met het aanpassen van bepaalde leefgewoontes. Het is van belang dat wanneer de diagnose eenmaal is gesteld, de behandeling aan de specifieke patiënt wordt aangepast. Medicijnen worden alleen voorgeschreven bij patiënten met matig tot ernstige RLS. De medicijnen die voor RLS beschikbaar zijn zullen de RLS symptomen veelal afdoende onderdrukken.

Als de hoeveelheid ferritine in het bloed laag is (< 50 ug/ml) kan toediening van ijzer de ernst van RLS verminderen. Ferritine is een eiwit dat informatie verstrekt over de ijzervoorraad in het lichaam.

Voor verdere informatie: www.stichting-restless-legs.org