Herman de Haan
Directeur De Hersenstichting

Het boek ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab is een besteller en heeft de werking van onze hersenen in een sneltreinvaart onder de aandacht gebracht bij het grote publiek.

Herman de Haan is directeur van De Hersenstichting. Een stichting die actief wil bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland door middel van onderzoek en praktische toepassingen.

De Haan is blij met die aandacht: “Het besef bij het grote publiek dat je hersenen heel belangrijk zijn en dat je ze zelf gezond kan en móet houden, is behoorlijk toegenomen sinds de inslag van dat boek. Er zijn voor- en tegenstanders van de theorie van Dick Swaab en dat mondde uit in een interessante discussie.”

De juiste aandacht

De aandacht voor ons brein is belangrijk, want gezonde hersenen zijn helaas niet altijd bij iedereen even vanzelfsprekend. Sterker nog, één op de vier Nederlanders krijgt te maken met een hersenaandoening. De Haan: “Dat zijn veel meer mensen dan je op het eerste gezicht denkt.

''Een hersenaandoening raakt nooit één persoon, maar ook diens hele omgeving''

Want een hersenaandoening raakt nooit één persoon, maar ook diens hele omgeving. Met de meeste hersenaandoeningen kunnen mensen oud worden, maar ze hebben wel chronische zorg nodig.” Naast een hersenaandoening kan een mens ook hersenletsel oplopen.

Het grote verschil tussen de twee is dat een hersenaandoening is veroorzaakt door invloeden van binnen af, zoals alzheimer en multiple sclerose (MS).

Hersenletsel, ook wel Niet Aangeboren Hersenletsel in de zorgsector genoemd, is veroorzaakt door invloeden van buiten af en is weer onder te verdelen in niet-traumatisch hersenletsel en traumatisch hersenletsel.

Bij traumatisch hersenletsel ligt de oorzaak buiten het lichaam, zoals een val van een trap of een verkeersongeluk. Bij niet traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een proces in het lichaam, zoals een beroerte.

Hoe houd je het brein gezond?

Er zijn maar liefst honderdvijftig verschillende hersenaandoeningen bekend. Op dit moment is er in Nederland geen landelijke registratie voor hersenaandoeningen, maar enige cijfers zijn er zeker. Zo is bekend dat migraine, angststoornissen, gedragsstoornissen en depressie de vier meest voorkomende hersenaandoeningen zijn in Nederland.

''Er zijn maar liefst honderdvijftig verschillende hersenaandoeningen bekend''

Maar liefst tweeëneenhalf miljoen mensen hebben last van migraine. Net zoals je je lichaam gezond kan houden is dat ook het geval met je hersenen. Volgens De Haan kan je hierbij de regel ‘wat goed is voor hart en bloedvaten is ook goed voor de hersenen’ hanteren.

In de praktijk komt dat neer op veel bewegen, gezonde voeding, een gezonde nachtrust, niet roken en het drinken van alcohol tot een minimum beperken. De Haan: “En vanaf de vijftiger jaren is het goed om je hersenen te blijven uitdagen, bij wijze van onderhoud. Niet door eens per week een kruiswoordpuzzel op te lossen, maar leer piano spelen of volg een nieuwe studie!”

Onderzoek

Onderzoek naar de werking van onze hersenen is belangrijk en we komen steeds meer te weten over ons brein. Onlangs hebben onderzoeksresultaten nog aangetoond dat een glas alcohol per dag helemaal niet zo gezond is als dat aanvankelijk altijd werd gedacht.

''In de toekomst zal de invloed van de smartphone en social media op onze hersenen onder de loep worden gelegd''
 

De Haan: “De laatste jaren zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen op onderzoeksgebied waardoor we steeds meer weten, vooral op het gebied van preventie. Zoals de positieve effecten van een goede nachtrust. In de toekomst zal de invloed van de smartphone en social media op onze hersenen onder de loep worden gelegd.

 

Ik hoop dat we in de toekomst veel hersenaandoeningen kunnen behandelen en kunnen genezen. Dat is hopelijk een kwestie van tijd.”