In haar werk ziet Rours veel kinderen met ADHD. “Zonder behandeling kunnen deze kinderen niet goed functioneren en al op jonge leeftijd depressief worden. Met een goede behandeling kunnen ze weer opbloeien. Behandeling gaat niet alleen over medicatie, maar ook over een goede leefomgeving en leefstijl en een gezond voedingspatroon. Het ontbijt is daar een belangrijk onderdeel van. In de praktijk hoor ik helaas nog te vaak dat ouders en kinderen hun ontbijt overslaan.”

Ontbijtgedrag

Rours heeft begin dit jaar bij ruim vierhonderd ouders van kinderen met ADHD via vragenlijsten onderzocht of en hoe hun kinderen ontbijten. Het resultaat was dat een derde van de ouders aangaf dat hun kind niet goed ontbijt; 25 procent van de kinderen op de basisschool en 44 procent van de middelbare scholieren.

Dit is beduidend meer dan in de schoolgaande jeugd zonder ADHD. Vier procent ontbijt helemaal niet. Kinderen die wèl ontbijten, eten veelal brood en melk maar ook koekjes en limonade. De belangrijkste redenen om niet goed te ontbijten zijn dat het kind wil uitslapen, geen trek heeft, gemakzucht of tijdgebrek.

De helft van de kinderen is tijdens het ontbijt bezig met andere dingen, zoals tv kijken of gamen op tablet of telefoon. De meeste ouders gaven aan dat betere ochtendroutine hun kind zou stimuleren om beter te ontbijten: bijvoorbeeld iets eerder opstaan en afspraken maken om eerst te ontbijten en dan pas iets anders te doen.

Belang van ontbijt

Rours benadrukt het belang van een goed ontbijt, zeker ook voor kinderen met ADHD: “Na de nacht heb je energie en voedingsstoffen nodig om de dag te starten. Het is aangetoond dat een gezond ontbijt het denkvermogen, aandacht en concentratie verhoogt en ook de stemming verbetert. Dat zijn belangrijke factoren bij ADHD. Daarbij verhoogt niet ontbijten de kans op overgewicht.

Kinderen met ADHD eten vaker onregelmatig en impulsief, wat tot overgewicht kan leiden. Deze kinderen worden dikwijls al gepest en hebben vaak een laag zelfbeeld. Onnodig overgewicht zal dat nog verergeren.”

De bevindingen uit het onderzoek zijn belangrijke aandachtspunten voor ouders, scholen en zorgverleners, vindt Rours. “In de behandeling van ADHD wordt het ontbijtgedrag misschien nog onvoldoende door zorgverleners besproken. Begrijpelijk, want ouders krijgen veel informatie over ADHD en bijvoorbeeld medicatie. Maar toch kunnen zorgverleners er meer alert op zijn. Ook omdat inname van medicatie vaak samenhangt met het ontbijt. Als je niet ontbijt, kan het zijn dat medicatie onvoldoende werkt of dat er onnodig bijwerkingen zijn.”

Rours pleit voor een goed ontbijt en rustig begin van de dag.“Zo biedt je je kind de nodige structuur en voedingsstoffen, wat bij ADHD belangrijk is. Maar ook de ouders zelf en het hele gezin maken zo een betere start van de dag.”