Frans Erdkamp
Oncoloog

Thuisbehandelingen zijn nog steeds geen gemeengoed, maar steeds meer ziekenhuizen in Nederland gaan over op thuisbehandelingen. De verschuiving van een standaardaanbod van voorzieningen naar een zo persoonlijk mogelijke invulling is een ontwikkeling die in de zorg steeds meer vorm krijgt.

Om deze ziekenhuiszorg aan huis aan te kunnen bieden, moeten ziekenhuizen flexibiliteit in hun aanbod weten te organiseren. Thuisbehandeling heeft veel voordelen voor patiënten. De patiënt kan in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven, gewoon op de bank of in bed met een boek en een kopje koffie. Daarnaast is hij veel minder tijd kwijt en is de behandeling makkelijker in te passen in het dagelijkse reilen en zeilen.

Overzichtelijk

Ook voor ziekenhuizen levert thuisbehandeling veel op. Zuyderland Medisch Centrum is één van de ziekenhuizen in Nederland, die thuisbehandeling aanbiedt. Vooralsnog kunnen alleen borstkankerpatiënten thuisbehandeling krijgen.

In de toekomst zal dit ook worden uitgebreid naar behandelingen voor andere ziektes. Het ziekenhuis heeft meerdere locaties in Sittard-Geleen en Heerlen. Het bestaat uit acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg.

Thuistoediening is bij het Zuyderland Medisch Centrum deels ook uit noodzaak ontstaan in verband met een fusie in 2015. “Wij wilden de oncologieafdelingen van Sittard en Geleen in elkaar vlechten tot één geheel. Ook wilden wij mensen uit het ziekenhuis weghouden, zodat er op de poli op de dagbehandeling oncologie minder stoelen in gebruik genomen worden. Normaal hadden wij 24 dagbehandelingsstoelen.

“Wij ervaren dat mensen het enorm waarderen dat wij hen thuis kunnen behandelen door bekende gezichten''

Door deze aanpak zijn het er nu 18. Daarnaast wilden we ervoor zorgen dat patiënten niet steeds grote afstanden moesten afleggen om poliklinisch te worden behandeld. Nu wij het intern regelen en 24-uurs service bieden, houden wij alles zelf in de hand. Daardoor is het overzichtelijk voor alle partijen,” vertelt oncoloog Frans Erdkamp.

Waardering

Twee dagen per week gaan verpleegkundigen van het Zuyderland Medisch Centrum met een auto op pad om patiënten thuisbehandeling van medicatie te geven. Verpleegkundigen zijn inclusief reistijd circa een uur per patiënt bezig.

“Wij ervaren dat mensen het enorm waarderen dat wij hen thuis kunnen behandelen door bekende gezichten, die precies op de hoogte zijn van hun situatie,” aldus Erdkamp. “Wij vinden het fijn dat wij deze service kunnen bieden en onze patiënten tevreden zijn.

De wens van de patiënt staat hierbij centraal. Wij vragen altijd wat de patiënt zelf wil. In de praktijk blijkt dat sommige mensen het eng vinden om de behandeling thuis te ondergaan, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor de bijwerkingen.

Zij vinden het fijner om in het ziekenhuis medicatie te krijgen en in geval van nood is er dan voor hun gevoel direct hulp.” Een vervolgstap op de thuisbehandeling zijn consulten via FaceTime. Erdkamp verwacht dat dit in het najaar gerealiseerd zal worden. Op het moment gebeurt het al mondjesmaat. Thuistoediening zal ook verder worden uitgerold in de regio.