Hoe gaat u ervoor zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek terecht komt? 

“Het gaat erom voor de patiënt de best passende oplossing te vinden. Zorg op de juiste plek gaat eigenlijk over drie bewegingen: het organiseren van zorg dichter bij mensen thuis waar het kan en verder weg als het moet, het vervangen van zorg door nieuwe innovatieve vormen van zorg en het voorkomen van duurdere zorg.

Als het nodig is kies je voor het ziekenhuis, terwijl je een andere keer beter uit bent met de huisarts of de fysiotherapeut. Zorg op de juiste plek gaat niet alleen over de juiste behandelaar, maar ook over andere manieren van hulp. Hierbij kunt u denken aan begeleiding voor een gezondere leefstijl of het gebruik van digitale oplossingen, zoals beeldbellen met je huisarts. Als ik het nu toch heb over beeldbellen, kunt u al bellen met uw arts? Ziet u voordelen of heeft u aarzelingen?”

In het zorgakkoord is besloten dat ziekenhuizen 1,5 miljard euro minder moeten groeien in uitgaven de komende jaren. Dat is een flinke bezuiniging. Waarom is dat besloten?

“Door de vergrijzing, de toenemende kosten en de uitdagingen op de arbeidsmarkt dienen er afspraken gemaakt te worden met de ziekenhuizen over de uitgaven. Het gaat hier dus niet om een besluit, maar om gemaakte afspraken samen met ziekenhuizen om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te kunnen houden.

“Van de farmaceuten vragen we enerzijds inzet voor nieuwe, innovatieve medicijnen en anderzijds een redelijke prijs.”

Er is overigens geen sprake van een bezuiniging, er gaat de komende jaren fors meer geld naar de zorg. Het zorgbudget is tachtig miljard dit jaar, de komende jaren blijven de kosten stijgen met vijf miljard per jaar. Die groei moeten we zien te beteugelen.

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk, het opleiden van meer gespecialiseerde verpleegkundigen en hoe het beroep van verzorgende aantrekkelijker gemaakt kan worden.”

De zorg goed en betaalbaar houden is cruciaal, zo zegt u zelf. Wat zijn de plannen voor de komende jaren om hiervoor te zorgen, kijkend naar de recente ontwikkelingen waarbij de prijs voor een kankermedicijn verzesvoudigd wordt?

“We zien inderdaad nog steeds een toename in de kosten van nieuwe dure geneesmiddelen. Het is mijn verwachting dat deze ontwikkelingen niet zomaar voorbij zijn, dat plaatst ons voor moeilijke keuzes. Een mensenleven is ons oneindig veel waard, maar ons budget is niet oneindig.

Het is belangrijk dat fabrikanten goed kunnen uitleggen hoe de prijs van medicijnen is opgebouwd. Als de industrie dit niet kan, dan is het natuurlijk onaanvaardbaar om daarvoor hele hoge prijzen te betalen. Daarom vraag ik zowel nationaal als internationaal steun aan partijen, om samen een vuist te maken tegen hoge prijzen.

Zo werken we al samen met België, Luxemburg, Ierland en Oostenrijk om samen sterker te staan in de onderhandelingen en te spreken over een kortere periode van marktexclusiviteit. Verder blijf ik ook praten met fabrikanten om ze te blijven wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en kijk ik of er ook andere oplossingen zijn, zoals het op een veilige manier zelf maken van hele dure medicijnen. 

Wat we willen is dat goede medicijnen, nu en in de toekomst voor een redelijke prijs beschikbaar zijn en blijven voor patiënten. “Van de farmaceuten vragen we dus enerzijds inzet voor nieuwe, innovatieve medicijnen en anderzijds een redelijke prijs.”

Wat is de grootste winst die u hoopt te behalen ten opzichte van de patiënt in 2019 op het gebied van oncologie?

“Ook in de oncologie verplaatst zorg zich, van ziekenhuis naar huis of juist van ziekenhuis naar een gespecialiseerd centrum. Waar het kan dichtbij huis, verder weg als het nodig is. De samenwerking tussen specialisten onderling is belangrijk en daarnaast gaat de patiënt ook steeds meer meebeslissen over het behandeltraject. De gekozen behandeling dient wat mij betreft echt een beslissing te zijn tussen arts en patiënt samen.”