Marnix de Romph
Directeur Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
 

Geen verwijzing nodig

“Veel mensen weten niet dat er voor gebitsprotheses geen verwijzing nodig is van de huisarts of tandarts. De tandprotheticus is vrij toegankelijk”, verklaart Marnix de Romph, directeur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici. “Bovendien valt een belangrijk deel van de zorg die geleverd wordt onder de basisverzekering.”

De tandprotheticus is als zorgverlener speciaal opgeleid aan de Hogeschool van Utrecht. Hij of zij heeft daarnaast ook het ambacht geleerd van de tandtechnicus en kan dus zelf de gewenste afmetingen bepalen en de prothese vervaardigen. Na de plaatsing in de mond houdt de tandprotheticus in de gaten of alles in orde blijft. Zit de prothese nog goed? Heeft de cliënt geen pijn aan het tandvlees of de kaak?

Samenwerken voor goede mondzorg

“Natuurlijk werkt de tandprotheticus nauw samen met andere behandelaars, zoals de tandarts, de implantoloog of de kaakchirurg”, benadrukt De Romph. “De tandprotheticus kan de cliënt ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar een mondhygiënist om tandplak en tandsteen te verwijderen. Belangrijk is dat tandprothetici door de speciale opleiding specifieke kennis hebben over mondzorg voor ouderen en kwetsbare groepen. Ze nemen de tijd en leveren kwaliteit!”

Dat cliënten van de tandprothetici tevreden zijn, blijkt uit onderzoek door NIVEL, het Nederlandse Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Respondenten die de specialist bezochten, geven gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde tandprothetische praktijken op www.ont.nl