Vanessa Hollaar, hoofddocent opleiding Mondzorgkunde Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Cor van Loveren, voorzitter Wetenschappelijk Adviescollege Ivoren Kruis vertellen waarom het voorkomen van mondproblemen belangrijk is bij elke leeftijd. 

Bij veel ouderen wordt de mondverzorging minder. Thuiswonende ouderen gaan minder vaak naar de tandarts of mondhygiënist. “Soms denken ouderen dat het gezien hun leeftijd niet meer nodig is”, weet Hollaar. “Ook in een zorginstelling zien ouderen de tandarts of mondhygiënist niet regelmatig. Mondzorgprofessionals zouden actief kunnen nagaan hoe lang een oudere niet is geweest. Zij kunnen eventueel bij mensen langsgaan voor controle.”

Mondzorg voor ouderen

Ook bij zorgafhankelijke ouderen is de mondverzorging vaak niet optimaal.

De wijkverpleegkundige moet de juiste mondzorg indiceren en de verzorgenden moeten de dagelijkse mondverzorging uitvoeren. “Alleen weten beiden niet goed waar ze op moeten letten”, aldus Hollaar. “Mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers zouden ouderen kunnen stimuleren om een mondzorgprofessional te blijven bezoeken.”

Slechtere mondverzorging kan tot problemen leiden, zegt Hollaar. “Als bijvoorbeeld een gebitsprothese niet meer goed past, zal de oudere minder goed eten, wat kan leiden tot ondervoeding. Men kan ook ziek worden doordat de prothese niet schoon is. En door schaamte voor het gebit of reuk uit de mond kan iemand minder sociale contacten krijgen.”

Voorlichting

Maar niet alleen voor ouderen is preventie van mondproblemen van belang. Een gezonde mond is goed voor alle leeftijden. Het Ivoren Kruis coördineert daarom verschillende programma’s, gericht op bijvoorbeeld scholen. “Zorgverleners geven in het project 'Hou je mond gezond!' voorlichting over mondverzorging op scholen, waarbij Ivoren Kruis zorgt voor poetspakketten”, vertelt Van Loveren. “Maar we richten ons ook op mondzorgprofessionals. Zij kunnen leren om mensen goed uit te leggen wat goede mondverzorging is. Daarbij kunnen zij individueel de juiste preventiemogelijkheden aanbieden en een advies geven over hoe vaak men het best naar de tandarts kan gaan.”

Daarnaast richt het programma (h)Oud de mond gezond zich op personeel in verzorgingshuizen. Een mondzorgprofessional uit de buurt gaat dan langs om ter plekke ondersteuning en advies te geven over mondzorg bij ouderen. "Dat vraagt wel een andere manier van werken van de beroepsgroep", stelt Van Loveren. Zij moeten meer op pad. “Maar zo bereik je wel meer mensen. Bijvoorbeeld ouderen die wegblijven bij de tandarts, maar ook kinderen tot vijf jaar, van wie bekend is dat zij te weinig naar de tandarts gaan. Als we afspraken kunnen maken met consultatiebureaus, kunnen we ook die groep beter bereiken.”