“De feiten spreken voor zich, 1 op de 7 scholieren van 15 jaar begrijpt de schoolboeken amper en in totaal zijn er 1,3 miljoen mensen met een taalachterstand in Nederland. Tweederde daarvan is autochtoon. Als een kind een taalachterstand oploopt, is dat later heel moeilijk weer in te halen.”

Vanaf drie maanden

Ouders spelen een uiterst belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. “Al vanaf de leeftijd van drie maanden heeft het zin om je kind voor te lezen, dingen te benoemen en met taal bezig te zijn. Dat lijkt heel vroeg, maar het is wetenschappelijk bewezen dat het nut heeft. Kinderen die worden voorgelezen scoren beter op school. Het bevordert de taalontwikkeling, de woordenschat en het stimuleert de fantasie. Ouders kunnen er een ritueel van maken en een kwartier per dag bewust met de taalontwikkeling van hun kind bezig zijn door bijvoorbeeld versjes voor te lezen of liedjes te zingen. Met kleuters kun je interactief bezig zijn, plaatjes aanwijzen en laten benoemen, verhaaltjes bespreken. Uit onderzoek blijkt dat een kind dat elke dag een kwartiertje wordt voorgelezen, 55 keer meer woorden hoort dan een kind dat 5 minuten per dag wordt voorgelezen.”

Vaders scoren beter

Driekwart van de ouders leest hun (jonge) kinderen voor, in 65% van de gevallen is het de moeder die het vaakst voorleest, in 8% de vader. En dat terwijl juist blijkt dat de impact groter is als vaders voorlezen. Zij blijken vaker met ‘stemmetjes’ te werken en variëren meer met stemvolume en tempo dan moeders. “Sommige ouders lezen eens per week voor, anderen doen dat dagelijks. Het spreekt voor zich dat dat laatste de voorkeur heeft.”

Hulp van de overheid

De overheid werkt met verschillende programma's zoals ‘BoekStart’ om taalachterstand bij kinderen te voorkomen. “Als de baby drie maanden is, krijgen ouders bijvoorbeeld van de gemeente een waardebon voor het BoekStartkoffertje van de Bibliotheek in die gemeente, die ook meedoet aan deze campagne. In het koffertje zitten twee boekjes die je kunt voorlezen aan je baby. Bij veel campagnes gericht op taalontwikkeling speelt de bibliotheek een belangrijke rol. Als ouders hun kinderen de weg naar de bibliotheek wijzen, is de kans dat ze lezer worden vijfmaal zo groot! ”

Bijsterveldt: “Taal en goed kunnen lezen is van onschatbare waarde, ook voorschoolse educatie is belangrijk om een goede basis te leggen. Wie op de basisschool begint met een taalachterstand, krijgt het lastig. Om het belang van voorlezen voor heel jonge kinderen onder de aandacht te brengen, speelt ook het consultatiebureau een belangrijke rol. Tijdens de schoolperiode brengen we via taaltoetsen de ontwikkelingen van kinderen in beeld en geven de leerkrachten de ouders advies als er sprake is van een taalachterstand.”