Jongeren mogen geen alcohol drinken onder de 16 jaar en geen sterke drank onder de 18 jaar. De laatste 10 jaar daalde het gebruik van alcohol. We zien dat meer en meer jongeren pas hun eerste glas drinken na de leeftijd van 16 jaar.

Cannabis is ten allen tijden verboden voor minderjarigen. Het cannabisgebruik schommelde de voorbije 10 jaar. Wat vast staat is dat lang niet alle jongeren cannabis gebruiken: 4 op 5 jongeren (12-18 jaar) gebruikt niet.

Effecten en risico’s voor jongeren

Gebruik van alcohol en drugs is voor jongeren niet zonder risico:

  • Kinderen en jongeren zijn kleiner en wegen minder dan volwassenen. Ze zijn dus kwetsbaarder en gevoeliger voor de effecten van alcohol.
  • De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog volop aan het ontwikkelen (wat blijft verdergaan tot 20 à 25 jaar) en daarom extra kwetsbaar voor de risico’s van alcohol en cannabis.
  • In de loop van de puberteit moeten jongeren nog een eigen identiteit opbouwen, leren omgaan met succes en mislukking enz. Overmatig alcohol- of druggebruik verstoort dit proces. Dat kan het karakter en het gedrag van je kind beïnvloeden.
  • Bij jongeren kan alcohol waaghalzerij en vechtpartijen uitlokken. Jongeren beschikken vaak nog niet over de sociale vaardigheden om probleemsituaties op te lossen.
  • Het staat vast dat hoe vroeger een kind met het drinken van alcohol begint, hoe groter de kans is dat het later een drankprobleem krijgt. 40% van de kinderen die al voor hun dertiende alcohol dronken, raakt later in de problemen met alcohol. Ook cannabisgebruik voor achttien jaar, verhoogt de kans op problemen en op een cannabisverslaving op latere leeftijd. Hoe vaker je gebruikt, hoe groter die kans wordt.

Pubers

Zolang alcohol of drugs niet tot de leefwereld van je kind behoren, heeft het niet veel zin om grenzen te stellen. Vaak is het vijfde of zesde leerjaar een goed moment om met je kind over alcohol te praten. Voor cannabis is dat een paar jaar later. Je kan wel al eerder werken aan een patroon van open communicatie. Open communicatie is de basis voor een goed contact in de puberteit.

Hij zal niet blij zijn het te horen, maar een tiener is nog lang niet volwassen. Dus ook in de puberteit maken ouders best hun ouderrol waar. Ook al voelt het soms niet zo aan, je hebt als ouder wel degelijk invloed op de normen en waarden van je tiener. Zeker op lange termijn zullen zijn levensbeslissingen geïnspireerd zijn op de opvoeding die hij thuis meekreeg.

Je invloed als ouder

Een waterdicht antwoord op de vraag hoe je kan voorkomen dat je kind alcohol of drugs gaat gebruiken, bestaat niet. Je kind ondervindt immers allerlei invloeden. Toch zijn er een aantal zaken waarmee je in de opvoeding rekening kan houden.

Het belangrijkste is dat alcohol en drugs bespreekbaar zijn. Probeer een open relatie na te streven waarin je zelf goed naar je kind luistert. Jongeren willen inspraak hebben en dat is maar goed ook. Je kan een goed contact met je kind opbouwen door regelmatig met elkaar te praten en interesse te tonen in zijn of haar leefwereld, zonder daarbij te controlerend te zijn.

Kinderen en jongeren hebben daarnaast duidelijke grenzen nodig. Grenzen worden gemakkelijker nageleefd als je ze opvolgt en als je kind begrijpt waarom je ze stelt. Leg uit waarom je niet wil dat je kind al alcohol drinkt en waarom drugs niet goed zijn, zeker niet op jonge leeftijd. Over alcohol en drugs kan je streng optreden omdat gebruik negatieve gevolgen kan hebben. Maar jongeren alleen maar strenge regels opleggen werkt niet. Je wil immers niet het effect van de ‘verboden vrucht’ bekomen. Daarom compenseer je best op andere vlakken met meer flexibele grenzen, bijvoorbeeld over het uur van thuiskomst na een fuif of het kiezen van kledij. Kies als ouder je prioriteiten.

Meer weten

http://www.druglijn.be/omgaan-met-drugs/ouders.aspx

http://www.druglijn.be/materiaal.aspx