Marijn Vis

Marijn Vis
Reumatoloog bij het Erasmus MC

Marijn Vis is reumatoloog bij het Erasmus MC, hij vertelt waarom het belangrijk is om alert te zijn op gewrichtsklachten. “Tot 30% van de psoriasis patiënten ontwikkelt een vorm van ontstekingsreuma. Deze vorm heet artritis psoriatica. Bij artritis psoriatica heeft de patiënt naast huidklachten ook last van pijnlijke, stijve gewrichten. Daardoor kunnen ze minder goed bewegen.  

Psoriasis patiënten doen er goed aan hun gewrichtsklachten direct te melden bij de huisarts of dermatoloog.  Het is belangrijk om daar alert op te zijn en zo gewrichtsschade te voorkomen. Vaak wordt deze vorm van reuma niet als zodanig herkend door het ontbreken van specifieke reumafactoren in het bloed.

Het gaat ook vaak om een gevarieerd klachtenpatroon wat een juiste diagnose bemoeilijkt. Soms zijn het ontstoken hielen of stijfheid na een poosje zitten, soms is het een ontsteking in één knie of één elleboog, het kan een wisselend beeld zijn. Naast gewrichten kunnen bij artritis psoriatica ook de aanhechting van de pees aan het bot en lage rugpijn betrokken zijn.”

Tijdig herkennen

Wordt artritis psoriatica niet tijdig herkend en behandeld, dan kan dit schade aan de gewrichten geven. “Door erosies ontstaan flinke ‘happen’ uit de botten die niet meer herstellen. Hoe langer iemand rondloopt met deze vorm van reuma zonder behandeling, hoe groter de kans op blijvende schade.

Daarom is het ontdekken in een zo vroeg mogelijk stadium belangrijk. Patiënten die op tijd doorgestuurd en vervolgens worden behandeld door een reumatoloog, zijn op de lange termijn ’beter’ af.”

Doorverwijzing

Reumatoloog Vis merkt op dat er verschillende vragenlijsten zijn ontwikkeld, zoals de PEST-vragenlijst, om de kans op artritis psoriatica in te schatten. Het blijft echter belangrijk om als patiënt zelf ook alert te blijven.

“We merken soms dat patiënten door de psoriasis te weinig letten op andere lichamelijke klachten zoals pijnlijke gewrichten of pezen. Het is belangrijk dat dermatologen en reumatologen nóg meer gaan samenwerken waardoor de zorg voor patiënten met psoriasis en artritis psoriatica nog verder verbetert. ”