Wouter Bos

Wouter Bos
Reumatoloog

Reumatoloog Wouter Bos is initiator van de nieuwe app. De reumatoloog spreekt nu al van een succes. Hij laat zijn reumapatiënten al langer standaard een papieren vragenlijst invullen, voordat ze bij hem in de spreekkamer komen. Daarop kunnen ze aangeven hoeveel last ze hebben van pijn, vermoeidheid en of er problemen in het dagelijks functioneren zijn.

Ook andere gezondheidsklachten, zoals bijwerkingen van medicatie, worden op deze vragenlijst genoteerd. Tijdens het consult neemt hij met hen de antwoorden door. Maar dit zijn slechts momentopnames.

De reumatoloog spreekt een patiënt doorgaans eens in de drie tot zes maanden. Alleen bij acute klachten ziet hij ze vaker. Hij heeft er geen zicht op hoe het met de patiënt gaat in de periode tussen twee consulten.

Sensoren

De ReumaMeter brengt hier verandering in. Daarop kunnen reumapatiënten wekelijks bijhouden hoe het met hun ziekte gaat. Grafiekjes geven inzicht in het verloop ervan. Met ingebouwde sensoren van een smartphone kunnen ze ook hun loopbewegingen registreren.

De ReumaMeter leidt tot meer behandeling op maat. ‘Mensen voelen zich meer betrokken en zijn zich bewust van bijvoorbeeld de noodzaak van het op tijd innemen van medicijnen. Daarnaast wordt de communicatie met de reumatoloog effectiever en intensiever. Hierdoor wordt de reumabehandeling kwalitatief beter’, aldus Wouter Bos.

Binnenkort is koppeling aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk.

De reumatoloog verwacht in de nabije toekomst meer toepassingen. Binnenkort is koppeling aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk. Daardoor wordt nog meer waardevolle informatie zichtbaar in de app, zoals uitslagen van bloedonderzoeken en medicijngebruik.

Bovendien kan de behandelaar zijn patiënt dan op afstand volgen. Als hij bijvoorbeeld constateert dat de pijnscores te hoog worden, kan hij de patiënt oproepen voor een afspraak. Als er geen koppeling is met het EPD, kan de patiënt zelf contact opnemen met zijn behandelaar als de scores daartoe aanleiding geven.

De app is voor iedereen gratis te downloaden. Bos hoopt ‘dat deze zich als een olievlek verspreidt over de twee miljoen reumapatiënten in Nederland.’ Binnen twee weken na de lancering eind november 2016 waren er al vijfhonderd downloads. Wekelijks komen er zo’n dertig nieuwe gebruikers bij.

Bos mikt op vijfhonderd tot duizend app-gebruikers onder de patiëntengroep van hem en zijn collega’s. ‘Niet iedereen heeft een smartphone en niet iedereen is gemotiveerd om zo intensief met zijn ziekte bezig te zijn. Onze artsen en verpleegkundigen stimuleren reumapatiënten wel zoveel mogelijk om mee te doen en kunnen hen daarbij ondersteunen.’

Onderzoek

De kans is groot dat op termijn minder standaardcontroles nodig zijn, doordat mensen zelf hun ziekteactiviteit bijhouden in de app, ook wanneer het heel goed met hen gaat. Bos: ‘Daardoor kan ik meer tijd besteden aan reumapatiënten die meer zorg nodig hebben.’

De app biedt ook nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Zo kan de vergelijking van reumapatiëntgegevens meer inzicht bieden in het verband tussen ziekteverloop en bepaalde klachten.

Gebruikers hoeven niet bang te zijn dat hun privégegevens op straat liggen. Bos: ‘De informatie in de app is alleen voor de gebruiker toegankelijk en voor onderzoek maken we gebruik van anonieme gegevens.’

Meer informatie over de ReumaMeter app?

Voorbeeld Reumameter app

De ReumaMeter is gratis te downloaden op iPhone en Android. De looptest is alleen beschikbaar op iPhone. Zie voor meer informatie: www.reumameter.nl

Download nu voor Iphone of Android